Інтернаціоналізація освітньої діяльності ПУЕТ у рамках програми Erasmus+

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» продовжує активно розвивати міжнародну співпрацю з європейськими університетами. У рамках цієї роботи за проектом Erasmus+ KA1 – International Mobility for Staff Teaching and Training Activities 2016-1-PL01-KA107-024633, який  виконується спільно з Горнославською вищою школою економіки імені В. Корфантего, що в м. Катовіце, Республіка Польща.

Метою цього проекту є взаємодія між закладами вищої освіти країн Європейського союзу та України шляхом обміну студентів та викладачів для підготовки фахівців зі спеціальності «Туризм». Учасниками проекту є студентки ПУЕТ Артюх Анастасія Володимирівна (спеціальність «Туризм», 3 курс) та Коваль Ганна Ігорівна (спеціальність «Туризм», 2 курс) протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. вивчають дисципліни фахового спрямування у Школі економіки в м. Катовіце. Після завершення навчального семестру дисципліни, що вивчаються студентами в Польщі, будуть перезараховані в ПУЕТ.

Під час візиту до Польщі 13 – 17 квітня 2018 р. викладачі ПУЕТ М. М. Іваннікова та А. Л. Флегантова провели цикл навчальних занять із дисциплін «Маркетингові дослідження» та «Компанії на глобальному ринку» для студентів, які навчаються за обміном у  Школі економіки в м. Катовіце.

З метою налагодження взаємозв’язків щодо подальшої співпраці в рамках грантових проектів Erasmus+ за кредитною мобільністю викладачів та студентів та підготовки фахівців за подвійними дипломами, перший проректор університету, д.е.н., проф. Н. С. Педченко, директор науково-навчального центру, доц. Н. В. Герман провели зустріч із ректором Школи економіки в м. Катовіце, на якій детально обговорили умови співпраці.