Конкурсний прийом до аспірантури

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

П  О  В  І  Д  О  М  Л  Я  Є

ПРО КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

зі спеціальностей:

051 «ЕКОНОМІКА»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

075 «МАРКЕТИНГ»

Термін подання документів:  17- 21 жовтня 2022 р.

Вступні випробування: 24-28 жовтня 2022 р.

Зарахування: з 1 листопада 2022 р.

 

Додаткову інформацію можна отримати

за посиланням: https://vstup.puet.edu.ua/aspirantura-doktorantura/

Контактний телефон: (098) 284-08-87