Лідерство в системі місцевого самоврядування: формування та розвиток

Полтавський університет економіки і торгівлі – потужний центр дослідження та впровадження системи лідерства в навчальний процес та управлінську практику. Представники нашого університету беруть дієву участь у підготовці вітчизняних наукових кадрів у сфері публічного управління та адміністрування.

Так, нещодавно доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту ПУЕТ, голова відокремленого підрозділу  ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» в Полтавській області Козюра Ігор Валерійович як офіційний опонент разом зі своїми колегами – Мамоновою Валентиною Василівною (Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України) та Кравченко Тетяною Анатоліївною (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя) – взяв участь у захисті дисертації «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку лідерства в системі місцевого самоврядування» Грищенко Ірини Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора з державного управління (науковий консультант д. держ. упр., проф. Васильєва Олександра Іллівна).

Успішний захист відбувся в Національній академії державного управління при Президентові України – головному державному вищому навчальному закладі України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.