Міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв»

18 квітня 2019 р. відбувся черговий Міжвузівський науково-практичний семінар «Нові технології та обладнання харчових виробництв» під науковим керівництвом д. т. н., професора кафедри інженерії, обладнання та математики Скрипника В. О., метою якого були обмін передовим досвідом з розроблення й упровадження нових технологій і обладнання галузі, виявлення наявних проблем розвитку малих і середніх підприємств галузі в рамках централізованих заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Полтавській області на 2017-2020 р.р.

З вітальним словом до учасників семінару звернувся ректор ПУЕТ, д. і. н., професор Нестуля О. О., в якому особливу увагу приділив відповідальності науковців за результати впровадження наукових розробок і, насамперед, їх безпечність для здоров’я людини й довкілля.

З доповідями виступили провідні науковці Полтавського університету економіки і торгівлі,  Харківського університету харчування та торгівлі, Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Полтавської державної аграрної академії, Харківської державної зооветеринарної академії.

Активну участь в обговоренні доповідей взяли представники малого і середнього бізнесу і державних підприємств: Уряшев А.В. (мережа ресторанів «Криниця»), Волохова С.А (ДП «Полтавастандартметрологія»), Воробйов В.П. (ТОВ «Полтаваторгзабезпечення»), Дубина Л.В. (Котелевське РСТ Полтавської ОСС) та ін.

На семінарі було заслухано 15 доповідей, які характеризувалися присутніми як актуальні, практично значущі та такі, що мають високий науковий рівень.

Захід відбувся за підтримки Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет висловлює подяку всім учасникам семінару, які взяли участь у його роботі.