На базі ПУЕТ було проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2020–2021

26-28 березня 2021 року на базі Вищого навчального закладу Укоопспілки працювали кілька секцій ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2020–2021 навчальному році.

До складу журі ввійшли науково-педагогічні працівники Король Тетяна Григорівна, к.пед.н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція  англійської мови), Тупиця Олександр Юрійович, к. філол. н., доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу (cекція німецької мови), Верезомська Світлана Жоржовна, к.і.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук  (cекція соціології).  В аудиторіях вишу панувала ділова й доброзичлива атмосфера, яка сприяла виявленню обдарованої творчої молоді.

Злагоджено й ефективно забезпечували роботу журі секретарі секцій: англійської мови – Царенко Вікторія Миколаївна, асистент кафедри ділової іноземної мови, німецької мови – Чабан Владислав Валерійович, асистент кафедри ділової іноземної мови, мистецтвознавства – Пивоварська Ксенія Сергіївна, к. філос. н., старший викладач кафедри педагогіки та суспільних наук, соціології – Цимбалюк Артем Сергійович, старший лаборант кафедри правознавства.

Якісні технічні умови для роботи журі секцій створили начальник відділу розвитку та інновацій Семикоз Дмитро Сергійович  і технік відділу Костенко Володимир Сергійович.

Цьогоріч викладачі університету, крім вищеназваних, були членами журі ІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН у низці секцій: Стрілець Богдан Васильович, к. ю. н., старший викладач кафедри правознавства (правознавства), Усанов Ігор Вікторович, к.філос.н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (філософії; теології, релігієзнавства та історії релігії), Сарапин Віта Василівна, к. філол. н., доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (української літератури), Гудзь Тетяна Павлівна, д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи (економічної теорії та історії економічної думки, фінансів, грошового обігу і кредиту), Шаповалов Віталій Олегович, к. е. н.,  доцент кафедри  управління персоналом, економіки праці та економічної теорії (мікроекономіки та макроекономіки), Шуканов Павло Васильович, д. геогр. н., доцент, професор кафедри туристичного та курортного бізнесу (географії та ландшафтознавства; геології, геохімії та мінералогії), Семенов Анатолій Олексійович, к. ф.-м. н., доцент кафедри  товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи (авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніки; інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій; електроніки та приладобудування), Матвієнко Юрій Сергійович, к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (кібербезпеки; технологій програмування; Internet-технологій та WEB дизайну).

Усі колеги виявили високу фахову компетентність, академічну доброчесність, принциповість, відповідальність і доброзичливість в оцінці доробку юних дослідників.