Наука і молодь в ХХІ сторіччі

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 30 листопада 2018 року відбулася ІV Міжнародна молодіжна науково-практична інтернет-конференція «Наука і молодь в ХХІ сторіччі».

На конференцію за 22-ма тематичними напрямами наукових досліджень було представлено 153 доповіді студентів, аспірантів, молодих науковців із 31-го закладу вищої освіти України, Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Латвії, Таджикистану.

За результатами роботи конференції підготовлено збірник тез доповідей учасників.

 

Збірник  Наука і молодь