Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» у Global Impact Factor (GIF)

Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» (ISSN 2518-7171) повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі GLOBAL IMPACT FACTOR (ICV 2014: 0.604; 2015: 0.722)