Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» у INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.93)

Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (2278-4748) повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.93)