Навчання на курсах підвищення кваліфікації МІПК

У період із 06 по 10 вересня 2021 року відбулося навчання на дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, автором яких є доктор педагогічних наук, директор Навчально-наукового інституту лідерства Нестуля Світлана Іванівна.
Протягом навчання слухачі опрацювали матеріали згідно з обраними програмами курсів підвищення кваліфікації, а саме:
- «Удосконалення майстерності викладача під час застосування інтерактивних методів навчання»;
- «Розвиток професійних компетентностей сучасного педагогічного працівника»;
- «Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь»;
- «Інноваційні методики навчання»;
- «Інноваційні технології навчання у вищій школі».
Основною метою цих курсів є розвиток у слухачів професійної компетентності щодо фахових методик та інноваційних технологій використання, моделювання й конструювання інтерактивних методів навчання, використання інформаційно-комунікативних і цифрових компетентностей.
Під час вебінару слухачі ставили запитання та обговорювали теми, які сприятимуть підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників. Слухачам було запропоновано активні методи й техніки інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного підходів, що формують креативність і творче мислення педагогів у системі їх професійного зростання та розвитку для ефективної реалізації освітнього процесу.
Наприкінці навчання слухачі курсів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.