Навчання на курсах підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

У період із 15 по 19 лютого 2021 року відбулося навчання працівників Державного навчального закладу «Дніпровський технолого-економічний коледж» у кількості 49 осіб на курсах підвищення кваліфікації Міжгалу­зевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за акредитованою спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, навчальна програма «Метод навчання – case-study».

Автор курсу – Юрко Ігор Вікторович, к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», керівник молодіжного бізнес-центру.

Головної метою курсу є формування у слухачів навичок використання, моделювання і конструювання кейсів.

Запропонована програма підвищення кваліфікації зорієнтована на розгляд таких питань: теоретико-методологічні аспекти кейс-методу, методика створення кейсів, методика навчання за кейс-методом.

Після закінчення навчання слухачі курсів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.