Нове наукове досягнення ПУЕТ в інформаційних технологіях

Полтавському університету економіки і торгівлі – єдиному в нашому регіоні – вдалося перейти в категорію наукових установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 20. Отже, на сьогодні ПУЕТ посідає за індексом Гірша, в рейтингу закладів вищої освіти 130 місце.

В системі Google Scholar існують 39 690 профілів українських учених, з них індекс Гірша ≥ 20 має лише 1 % учених (за даними Центру досліджень соціальних комунікацій).

Перелік вищих навчальних закладів та наукових установ,

що мають вчених з  індексом Гірша ≥ 20.

станом на 15.05.2018

(за даними Центру досліджень соціальних комунікацій http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=top_h_15&ind=20)

Ці результати досягнуті завдяки роботі наукової школи випускової кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики за спеціальністю «Комп’ютерні науки». Наукову школу «Комбінаторна оптимізація та інформаційні технології» очолює проф., д. ф.-м. н., лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Олег Олексійович Ємець. Його робота відображається, зокрема, в наукових статтях, монографіях науковців, що серед провідних учених користуються популярністю та науковим інтересом. Саме проф. О. О. Ємець має 20 наукових публікацій, кожна з яких процитована не менше ніж 20 разів, тобто має індекс Гірша - 20.

 

Щиро вітаємо ПУЕТ та наукову школу

«Комбінаторна оптимізація та інформаційні технології»

із черговим здобутком на науковій ниві та

 запрошуємо вступників влитися в ряди

сучасних передових дослідників інформаційних технологій!