ОФІС СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА ПУЕТ ПРОВІВ КОНСУЛЬТАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗУСТРІЧІ З ВИКЛАДАЧАМИ ТА СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Усвідомлюючи необхідність постійного вдосконалення інструментарію ефективної взаємодії зі студентами, команда ПУЕТ постійно контролює якість освітніх послуг та їх відповідність міжнародним освітнім стандартам. Досвід європейських університетів показує, що для захисту прав, свобод та інтересів студентів успішно впроваджена посада студентського омбудсмена (уповноваженого із прав студентів навчального закладу).

Ця посада з’явилась у Полтавському університеті економіки і торгівлі в результаті реалізації проекту Erasmus+ AESOP «Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена» у складі Консорціуму університетів з України, Грузії, Азербайджану, Італії, Польщі, Португалії, Австрії, Фінляндії та Великобританії.

Функціонування інституту студентського омбудсмена не можливе без взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу: студентами, ректоратом, науково-педагогічними працівниками та співробітниками університету. Для забезпечення цієї ефективної комунікації студентським омбудсменом було проведено ряд зустрічей із представниками деканатів, кафедр, відділів, підрозділів університету.

У ході зустрічей та відкритого діалогу з науково-педагогічними працівниками та співробітниками було обговорено напрями співпраці й взаємодії з офісом студентського омбудсмена, процедуру подачі та розгляду звернень студентами й іншими учасниками освітнього процесу.

Варто відмітити, що оновлене та доповнене Положення про студентського омбудсмена (затверджене вченою радою університету в листопаді 2018 року) значно розширило коло учасників освітнього процесу, які можуть звертатися до студентського омбудсмена ПУЕТ. Відтепер, це можуть робити викладачі та співробітники університету. Такий підхід дозволить зберегти об’єктивність та неупередженість під час розгляді питань, що стосуються порушень прав, свобод і законних інтересів студентів нашого університету.

Висловлюємо вдячність викладачам та співробітникам університету за відкритість та готовність до конструктивного діалогу.