Підсумкова атестація українських та іноземних студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня бакалавр

23-24 червня 2020 року відбулася підсумкова атестація українських та іноземних студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня бакалавр. Усі студенти успішно пройшли екзаменаційні випробування. Вітаємо наших випускників фінансистів з отриманням освітнього ступеня бакалавр! Бажаємо молодим фахівцям з фінансів, банківської справи та страхування відкриття й успішної реалізації нових перспективних можливостей для особистісного розвитку!