Підтримка науковців системи Укоопспілки

15 червня 2017 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, де відбувся захист дисертаційного дослідження викладача Полтавського кооперативного коледжу Ісакової Валентини Сергіївни «Формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Офіційним опонентом була кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Лебедик Леся Вікторівна, відома своїми публікаціями з формування компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної освіти, яка високо оцінила науковий доробок авторки і запропонувала до педагогічних умов організаційно-методичного блоку віднести питання розроблення інтегрованих завдань з усіх філологічних дисциплін підготовки фахівців щодо кожного з визначених компонентів мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки.

Серед членів спеціалізованої вченої ради були доктори педагогічних наук, професори ПУЕТ Нічуговська Л.І. та Стрельніков В.Ю.

Користуючись нагодою, запрошуємо бажаючих до вступу в магістратуру та аспірантуру ПУЕТ з педагогіки!

На фото 1 (зліва направо): Лебедик Леся Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, офіційний опонент; Ісакова Валентина Сергіївна, викладач української мови Полтавського кооперативного коледжу, дисертант; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ, член ради; Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики і фізики ПУЕТ, член ради.

На фото 2-6: під час засідання спеціалізованої вченої ради.