Підвищення кваліфікації в ПУЕТ

Протягом останніх двох місяців близько 200 педагогічних та науково-педагогічних працівників із різних  куточків України підвищили свою кваліфікацію в Навчально-науковому інституті проєктів та підвищення кваліфікації Вищого навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”. Це стало можливим завдяки дистанційним курсам Навчально-наукового інституту проєктів та підвищення кваліфікації. Програми курсів висвітлюють найактуальніші теми сьогодення, такі, як "Вдосконалення майстерності викладача при застосуванні інтерактивних методів навчання" дистанційний курс - автор д. п. н., доц. Нестуля С. І ., "Використання віртуального навчального середовища MOODLE" дистанційний курс - автор к. е. н., доц. Іванов Ю. В., "Використання ділових ігор в навчальному процесі" дистанційний курс - автор к. е. н., доц. Юрко І. В. Повний перелік програм можна знайти за посиланням http://www.mipk.puet.edu.ua

Удосконалення фахової майстерності педагогів важлива складова на шляху підвищення ефективності освітнього процесу, адже навчання молоді - це дуже важливо, бо саме від сьогоднішніх студентів ЗВО та коледжів залежить, яким буде наше майбутнє. Так 18.11.2022 р. для слухачів  програми підвищення кваліфікації "Інноваційні технології організації змішаного та дистанційного навчання", автор програми к. пед. н., доц. Матвієнко Ю. С., провів вебінар. Дружня команда з 15 педагогічних працівників Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу з задоволенням поринула у вивчення методики використання сучасних інформаційних технологій із метою урізноманітнення форм роботи з класом під час організації змішаного та дистанційного навчання. У ході вебінару слухачі опанували програму Nearpod, таку необхідну для сучасних реалій, а також набули 

знань:

  • нормативно-правові аспекти дистанційного та змішаного навчання;  
  • фази дистанційного та змішаного навчання, їх послідовність;
  • принципи дистанційного та змішаного навчання;
  • організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання та вимоги до безпеки та цифрової культури;
  • шляхи підвищення мотивації учнів до пізнавальної діяльності під час дистанційного навчання;
  • сучасні засоби впровадження змішаного та дистанційного навчання;

      умінь:

  • застосування онлайн засобів дистанційного навчання на різних етапах освітнього процесу;
  • використання сучасних платформ організації відео-конференцій;
  • використання систем дистанційної перевірки знань учнів;
  • застосування платформи EDMODO для організації змішаного та дистанційного навчання.

Знання та вміння здобуті під час проходження курсів підвищення кваліфікації за даною програмою, допоможуть також оволодіти навичками організації дистанційного навчання для учнів з ООП.

Після закінчення навчання слухачі отримають Сертифікати про підвищення кваліфікації. 

Разом до перемоги.