Працює експертна комісія зі спеціальності 081 "Право"

З 15 по 17 січня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працює експертна комісія у складі:

голови комісії – Бостана Сергія Костянтиновича – доктора юридичних наук, професора, професора кафедри конституційного, адміністративного та трудового права юридичного факультету Запорізького національного технічного університету;

члена комісії – Волошина Юрія Олексійовича – доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, завідувача кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018 року № 18-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи  Право ступінь магістра  2018

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ до акредитаційної експертизи Право ступінь магістра  2018

Поривняльна таблиця Якісні показники до  акредитаційної експертизи  Право ступінь магістра  2018

Науково-навчальний центр