Працює експертна комісія зі спеціальності 242 "Туризм"

З 29 по 31 січня 2018 року з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Туризм зі спеціальності 242 Туризм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працює експертна комісія у складі:

голови комісії – Лимана Сергія Івановича, завідувача кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії культури, доктора історичних наук, професора;

члена комісії – Парфіненка Анатолія Юрійовича, завідувача кафедри туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидата історичних наук, доцента.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2018 року № 17-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF iconВИСНОВКИ акредитаційної експертизи  ТУРИЗМ ступінь магістра  2018

PDF iconЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ до акредитаційної експертизи ТУРИЗМ ступінь магістра  2018

PDF iconПоривняльна таблиця Якісні показники до  акредитаційної експертизи  Туризм ступінь магістра  2018

 

Науково-навчальний центр