Працюють акредитаційні комісії освітньо-професійних програм

З 26 по 28 лютого 2018 року

з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» працюють експертні комісії:


«Облік і аудит» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у складі:

голова комісії – Чижевська Людмила Віталіївна – професор кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Лазаришина Інна Дмитрівна – професор кафедри обліку та оподаткування Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 147-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Банківська справа» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у складі:

голова комісії – Школьник Інна Олександрівна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Давиденко Надія Миколаївна – завідувач кафедри фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 143-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Бізнес-адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» у складі:

голова комісії – Гросул Вікторія Анатоліївна – завідувач кафедри економіки та управління Харківської державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Кузнєцов Едуард Анатолійович – завідувач кафедри економіки та управління Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 145-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» у складі:

голова комісії – Федорченко Андрій Васильович – завідувач кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор;

член комісії – Савицька Наталія Леонідівна – завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор економічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 149-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» зі спеціальності 181 «Харчові технології» у складі:

голова комісії – Гринченко Ольга Олексіївна – завідувач кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Юкало Володимир Глібович – професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор біологічних наук, професор

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 148-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Готельно-ресторанна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у складі:

голова комісії – Свідло Карина Володимирівна – декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Кравченко Михайло Федорович – завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 146-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

 


«Курортна справа» зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» у складі:

голова комісії – Мілашовська Ольга Іванівна – завідувач кафедри готельно-ресторанної справи Мукачівського державного університету, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Малюк Людмила Петрівна – професор кафедри готельного та ресторанного бізнесу Харківського державного університету харчування та торгівлі, доктор технічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 року № 144-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

PDF icon ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

PDF icon Порівняльна таблиця Якісні показники до акредитації

PDF icon ВИСНОВКИ

Науково-навчальний центр