Продовження наукової співпраці з педагогами Сумщини

Започаткована на терені підготовки викладачів за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» співпраця з одним із провідних педагогічних вишів України – Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка була продовжена 30 травня 2018 року під час засідання в ньому спеціалізованої вченої ради К 55.053.03, де відбувся захист дисертаційного дослідження викладача кафедри інформатики цього університету Удовиченко Ольги Миколаївни «Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності засобами електронних освітніх ресурсів», поданого до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Офіційними опонентами виступили: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельніков Віктор Юрійович та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) Кухар Людмила Олександрівна, відомі своїми публікаціями з використання сучасних електронних засобів підготовки майбутніх педагогів.