Проводиться акредитаційна експертиза з підготовки фахівців напряму підготовки 6.020303 «Філологія» за ступенем бакалавра

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

З 18 по 20 червня 2019 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців напряму підготовки 6.020303 «Філологія» за ступенем бакалавра експертною комісією у складі:

голова комісії – Ребрій Олександр Володимирович, завідувач кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор філологічних наук, професор;

член комісії – Зацний Юрій Антонович, завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету, доктор філологічних наук, професор.

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2019 року № 581-л «Про проведення акредитаційної експертизи»).

ПУЕТ ЗАГАЛЬНІ експерні висновки бакалавр 6.020303 ФІЛ

ПУЕТ ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ бакалавр 6.030203 ФІЛ

ПУЕТ Відповідність Державним вимогам щодо якісних показників бакалавр 6.020303 ФІЛ

Науково-методичний відділ ліцензування та акредитації