ПУЕТ долучився до Міжнародного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ в Україні

Співробітники ПУЕТ – директор проектного офісу Інна Пахомова та директор Міжнародного науково-освітнього центру Юлія Перегуда – долучилися до Міжнародного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ в Україні, що відбувся з 5 по 9 листопада 2018 року в м. Київ. 

Заходи в рамках Інформаційного тижня організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, Міністерством освіти і науки України в тісній співпраці з Національними агентствами Еразмус+ Європи, Національними Еразмус+ офісами країн-партнерів, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Київським університетом імені Бориса Грінченка.

Кожен день заходу був присвячений окремим напрямам Програми Еразмус+ у сфері вищої освіти:

День 1-й – «Гранти для проектів міжнародної співпраці: конкурси та рекомендації для успіху» – передбачав обговорення оголошених конкурсів 2019 року за такими напрямами: розвиток потенціалу вищої освіти, стратегічні партнерства, альянси знань, розвиток потенціалу у сфері молоді й національних пріоритетів у сфері вищої освіти.

День 2-й – «Семінар для переможців конкурсу 2018 р. проектів Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти щодо особливостей упровадження та управління коштами гранту» був присвячений обговоренню питання співпраці з Міністерством освіти і науки України в рамках виконання проектів, особливостей управління та звітності для українських університетів, національних особливостей упровадження проектів, інструментів модернізації вищої освіти, національного законодавства щодо забезпечення якості вищої освіти, моніторингу та державної реєстрації проектів, поширення, використання результатів проектів та їх впливу.

День 3-й – Кластерний семінар «Забезпечення якості освітніх програм відповідно до Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» передбачав надання рекомендацій щодо модернізації освітніх програм і навчальних планів (компетентностей, результатів навчання) у межах програми Еразмус+ і національного законодавства, щодо впровадження забезпечення якості та створення культури якості вищої освіти. Крім цього, Національною командою експертів із реформування вищої освіти було презентовано досвід оцінювання внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти.

У рамках 4-го дня – «Дня напряму Жана Моне» було проведено два практичних семінари: «Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2019 р.», «Як успішно впроваджувати проект Жана Моне». Було обговорено Керівництво з написання проектних заявок та використання коштів гранту (менеджмент, упровадження, правила візуалізації, звітність), надано поради та рекомендації від проектів-переможців попередніх конкурсів.

День 5-й – «День міжнародної мобільності для організацій: підготовка та впровадження» був присвячений можливостям співпраці між українськими університетами та університетами країн-членів програми. Практичні інструкції та поради щодо підготовки проектних заявок, договірних документів та впровадження проектів міжнародної кредитної мобільності були надані представниками європейських університетів із Німеччини, Фінляндії та Словаччини. Досвідом із менеджменту проектів Міжнародної кредитної мобільності поділилися команди українських закладів вищої освіти.

Інформація про ключові напрями програми Еразмус+ за посиланням: http://erasmusplus.org.ua/

Оголошені конкурси Програми Еразмус+ 2019 року за посиланням: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.384.01.0004.01.ENG