Ряд тренінгів для студентів 1-го курсу на тему «Мій лідерський потенціал»

На виконання Програми розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів згідно із заходами з реалізації Стратегії розвитку університету на 2017-2022 р.р. Навчально-науковий інститут лідерства, на чолі з к. і. н., доц. С. І. Нестулею, провів ряд тренінгів для студентів 1-го курсу всіх спеціальностей на тему «Мій лідерський потенціал». Студенти отримали цікавий досвід, ознайомившись із теоретичними положеннями теорії лідерства.