СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Студенти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» долучились до волонтерської роботи в соціальному проекті «Університет третього віку»

Освітнє середовище завжди має своєчасно реагувати на зміни в усіх сферах життєдіяльності людини та постійно оновлювати педагогічний і методологічний інструментарій, яким послуговується в підготовці фахівців для всіх галузей народного господарства. Суцільна інформатизація, віртуалізація освітнього процесу, індивідуальний педагогічний підхід – такими є характерні особливості навчального процесу в сучасному закладі вищої освіти, які забезпечують підготовку конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Однак, не варто применшувати важливість таких соціально-комунікаційних навичок, як взаємодопомога, волонтерство, емпатія, соціальна відповідальність. Розвиток ціннісних та соціальних якостей є важливою складовою особистості майбутнього фахівця, ефективного учасника соціально-культурних процесів.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) вже понад 56 років успішного готує професіоналів для України та світу. Значну увагу університет приділяє не тільки якісному засвоєнню студентами теоретичного матеріалу та практичних професійних компетентностей, а й формуванню ціннісних, соціально-орієнтованих якостей громадянина, важливої складової громадянського суспільства. Яскравим підтвердженням ефективної виховної й освітньої діяльності університету є понад 88-тисячна студентська громада, що об’єднана в Асоціацію випускників ПУЕТ, головна мета якої – взаємодія, комунікація та обмін досвідом зі студентами. Така взаємодія є унікальною. Вона дозволила створити тісний взаємозв’язок між потенційними роботодавцями й освітнім середовищем рідного університету, а найголовніше – налагодити ефективну соціальну та професійну комунікацію.

Розвиток соціально-гуманних цінностей у студентів є одним із пріоритетних завдань виховної роботи в університеті. Такий підхід закріплений у Програмі розвитку лідерських якостей науково-педагогічних працівників і студентів ПУЕТ та повною мірою реалізується Навчально-науковим інститутом лідерства під керівництвом Нестулі Світлани Іванівни. Дієвість цього підходу є очевидною і підтверджується численними волонтерськими й соціальними ініціативами студентів ПУЕТ.

Так, ініціативна група студентів долучилась до роботи соціального проекту «Університет третього віку». Це освітній, навчальний та інформативно-пізнавальний проект, що має за мету впровадження і практичну реалізацію принципу «навчання впродовж усього життя», практичну допомогу в засвоєнні нових знань, розвиток нових навичок, опановування нових компетенцій людьми поважного віку.

Соціальна відповідальність студентів відразу знайшла підтримку в організаторів та координаторів Університету третього віку. «Ми ініціювали та успішно реалізовуємо унікальний,  життєво необхідний  соціальний проект, який задовольняє освітні потреби та інтереси людей поважного віку. Ми радіємо з того, що наші студенти виявили бажання підтримати нас у цьому, допомогти в організації, поділитися своїми компетенціями та вміннями зі слухачами Університету третього віку», – підсумовує ректор університету, професор Олексій Олексійович Нестуля.

«Бойове хрещення» ініціативна волонтерська група студентів пройшла на практичних заняттях з «Основ комп’ютерної грамотності». Спільно з викладачами (І. В. Усанов, С. Ж. Верезомська, В. С. Сергійчук, В. В. Карманенко) студенти (група КНІТ-21: Дядечко Максим, Фесенко Денис, Мороз Артур, Заможський Олександр, Лещенко Ігор, Шаркий Ярослав, Тищенко Владислав, Михайловський Роман, Недбайло Ярослав; група КНІТ-21і: Кравцов Валентин, Арінін Едуард; група І-41: Куценко Віталій, Сосновський Дмитро; група МО-21: Ляпун Анна, Горошко Ольга, Кухманський Денис, Черкас Вікторія, Солод Вікторія; МО-31: Аносова Дар’я, Петриченко Катерина, Кравець Андрій; ПР-41: Грігорян Маріне; МЕН-11: Грігорян Гарегін; ЕП-31: Верезомський Дмитро; ГРС-15: Остапенко Юлія, Василенко Анастасія, Галенко Євгеній, Макаренко Наталія, Мотієнко Аліна, Тимошенко Владислава, Чиж Людмила; ТХ-31: Одинюк Тарас) допомагали слухачам опановувати елементарні практичні навики роботи з комп’ютером. «Безмежно вдячна студентам за допомогу в освоєнні комп’ютерної грамоти. Вони молодці, завжди уважні, ввічливі та позитивні. Завдяки таким помічникам ми легко та швидко опануємо комп’ютерну науку!» – ділиться враженнями слухачка групи УТВ-101 Ульшина Нелі Василівна. За її словами, соціальна відповідальність студентів ПУЕТ – приклад для наслідування, адже їхнє добро, позитивне світосприйняття неабияк мотивують людей поважного віку.