Співпраця Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «ПУЕТ» із Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи»

7 вересня 2016 р. до Полтавського університету економіки і торгівлі завітали ректор Смовженко Тамара Степанівна, перший проректор Кузнєцова Анжела Ярославівна та завідувач кафедри кібербезпеки Гордєєв Олександр Олександрович Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (м. Київ). 

Зі сторони ПУЕТ брали участь проректор з наукової роботи Гаркуша Сергій Володимирович, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Юрій Григорович, директор Інституту заочно-дистанційного навчання Іванов Юрій Васильович, директор науково-навчального центру Герман Наталія Володимирівна, директор навчально-наукового інформаційного центру Івченко Євгеній Ігорович, проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук Манжура Олександр Васильович, начальник відділу розвитку та інновацій Божко Віктор Іванович, провідний програміст науково-навчального центру Кулібаба Вячеслав Валерійович.

Під час зустрічі було обговорено перспективи захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 докторантів та аспірантів з приводу створення кафедри кібербезпеки в Університеті банківської справи.

Гості ознайомилися з інноваційними технологіями навчання управління в ПУЕТ: е-бібліотека, е-тестування, е-дистанційне навчання, е-управління навчальним процесом.

По закінченню зустрічі учасники домовились про наступне:

  • спільне просування ІКТ-стартапів і пошук потенційних інвесторів для інвестування у перспективні проекти;
  • надання методичної та технічної допомоги в разі використання в УБС елементів системи електронного навчання і системи навчального менеджменту, розроблених фахівцями ПУЕТ;
  • проведення спільних науково-технічних і науково-методичних семінарів із проблем електронного навчання та управління;
  • участь у проектах зі створення SMART-університету;
  • участь у розроблені методик використання системи дистанційного навчання в навчальному процесі;
  • участь у розроблені освітніх програм, навчальних планів, програм навчальних дисциплін напрямів підготовки, у яких передбачається використання дистанційного навчання;
  • участь у розроблені навчальних курсів для використання в дистанційному навчанні;
  • участь в організації консультаційних пунктів для освітнього процесу дистанційного навчання в інших містах України;
  • участь у роботі з удосконалення та розвитку академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів і викладачів.

На основі цих домовленостей планується підписання договору про співпрацю, який стане підґрунтям плідного співробітництва між нашими навчальними закладами.