Співпраця полтавців з науковцями Північної України

11 травня 2017 року група полтавських науковців побувала у колишній гетьманській столиці – місті Глухів Сумської області. Зокрема, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, де відбувся захист дисертаційного дослідження Марєєвої Тетяни Вікторівни «Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу», поданого до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Офіційним опонентом був доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельніков Віктор Юрійович, відомий своїми публікаціями з теорії та методики професійної освіти, який високо оцінив науковий доробок авторки і вказав на доцільність видання нею навчального посібника «Професійний імідж вихователя дошкільного навчального закладу».

На фото 1: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Полтавського університету економіки і торгівлі, офіційний опонент; Загородня Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, науковий керівник; Марєєва Тетяна Вікторівна, асистент кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, дисертант; Ковалевська Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, офіційний опонент.

На фото 2: члени спеціалізованої вченої ради, доктори педагогічних наук, професори: Лавриченко Наталія Миколаївна, Загородня Людмила Петрівна (науковий керівник), Стрельніков Віктор Юрійович (офіційний опонент), Марєєва Тетяна Вікторівна (дисертант), Курок Віра Панасівна (голова спеціалізованої вченої ради, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка), Семеног Олена Миколаївна, Новиков Анатолій Олександрович, Лодатко Євген Олександрович, Ковалевська Наталія Володимирівна (офіційний опонент), Дєордіца Таяна-Лідія Юріївна, Ткаченко Наталія Миколаївна (вчений секретар), Луценко Григорій Васильович, Гаркуша Сергій Васильович.