Стажування викладачів

Згідно договору ПУЕТ з Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, продовжено співробітництво у сфері обміну педагогічними здобутками через стажування викладачів. Вже налагодилася тісна співпраця кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ з кафедрами ПНПУ імені В. Г. Короленка, зокрема, з кафедрою філософії, з кафедрою історії України, з кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи, з кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки, з кафедрою культурології та методики викладання культурологічних дисциплін, з кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії, з кафедрою початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, з кафедрою дошкільної освіти. Так, нещодавно у наших колег на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки завершила стажування кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лебедик Леся Вікторівна.

А в даний час на кафедрі педагогіки та суспільних наук ПУЕТ проходять стажування відомі викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: з кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін – кандидат педагогічних наук, доцент Винничук Рената Володимирівна, з кафедри загальної педагогіки та андрагогіки – кандидати педагогічних наук, доценти Лутфуллін Валерій Саматович і Тищенко Тетяна Михайлівна.

Цікавою для студентів магістратури була зустріч із Лутфулліним Валерієм Саматовичем, який на яскравих прикладах з літератури і практики, глибоко і системно виклав своє бачення важливості виховної роботи як із дітьми, так і з студентами.

Особливу увагу Валерій Саматович звернув на розуміння сутності виховання, спрямованої на збагачення емоційної сфери людини. У цьому зв’язку він наводив думку К.Д. Ушинського: «Людина більш людина не в тому, як вона розуміє, а в тому, як вона почуває». Під почуваннями К.Д. Ушинський розумів переживання особистості за інших людей, за те, що відбувається в суспільстві.

Гуманістична позиція Валерія Саматовича надихнула студентів на постійне самовиховання і самовдосконалення, розвиток власних здібностей як майбутнього викладача і вихователя, покращення середовища спілкування у студентських колективах, взаємин студентів із батьками і викладачами.