СТУДЕНТИ I КУРСУ ПУЕТ УСПІШНО ЗАВЕРШИЛИ ВИВЧЕННЯ ВВІДНОЇ, НАСТАНОВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»

У Полтавському університеті економіки і торгівлі вже стало доброю традицією розпочинати навчальний рік ввідною настановчою дисципліною «Університетська освіта» для студентів І курсу всіх факультетів та інститутів. Метою цього навчального курсу є поглиблене знайомство першокурсників з особливостями освітнього процесу у вищій школі й ознайомлення з можливостями для особистісного та професійного зростання студентів ПУЕТ.

Новий навчальний рік розпочався ціннісно-орієнтаційною лекцією на тему «Європейські цінності – основа демократичної України». Професором кафедри педагогіки та суспільних наук, д. і. н. Петренко Іриною Миколаївною було узагальнено фундаментальні цінності та орієнтири громадянського європейського суспільства, їх спорідненість з українськими історичними та державницькими традиціями.

«Відкрий для себе світ із ПУЕТ» – лекція-презентація міжнародних зв’язків та міжнародних баз практик і стажувань для студентів нашого університету. Завідувач сектора з організації навчання  та стажування за кордоном Міжнародного науково-освітнього центру Бичкова Анна Григорівна ознайомила студентів І курсу зі специфікою та особливостями міжнародних освітніх програм стажування, подвійного диплома. Не оминула увагою доповідачка  критеріїв та вимог до потенційних учасників цих стажувань та програм. Особливу зацікавленість та інтерес у студентів першокурсників викликав storytelling  студентів учасників закордонних стажувань та програм подвійного диплома.

Проректор із наукової роботи, професор, д. т. н. Гаркуша Сергій Володимирович ознайомив першокурсників із науковою, дослідною та інноваційною роботою в університеті. Саме цьому була присвячена його лекція «Наукова та інноваційна діяльність ПУЕТ як фактор розвитку творчого потенціалу та набуття студентами фахових компетенцій». Студентам було розкрито переваги наукової роботи, особливості творчого та професійного пошуку, можливості наукового потенціалу нашого університету. Варто відмітити, що серед першокурсників, які були присутні на лекції, було чимало тих, які вже мали досвід наукової роботи в Малій академії наук та виявили бажання продовжити займатися науковими дослідженнями в галузі економіки, управління, інформаційних технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, товарознавства, експертизи товарів, біотехнологій.  

Наступними викладачами та спікерами курсу «Університетська освіта» були проректор із науково-педагогічної роботи, д.е.н. Манжура Олександр Васильович та голова студентської ради ПУЕТ Негода Марина. Темою для обговорення було «Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи та переваги у формуванні фахового та особистісного саморозвитку студентів  ПУЕТ». Студентська родина університету завжди демонструвала високий рівень самоорганізації. Студентське самоврядування – це унікальна можливість здобути досвід організації та управління проектами, роботою в команді, стратегічного планування, уміння консолідуватися, налагоджувати взаємодію та комунікацію, об’єднувати людей довкола спільних ідей. Про зацікавленість студентської аудиторії свідчить велика кількість охочих долучитися до роботи органів студентського самоврядування та проявити свої таланти. Цьогоріч родину студентської ради чекає поповнення першокурсниками – молодими, амбітними, сповненими креативними ідеями та проектами.

У рамках комплексної дисципліни «Університетська освіта» для студентів І курсу Полтавського університету економіки і торгівлі студентським омбудсменом ПУЕТ Карманенком Василем Васильовичем було проведено лекційне заняття на тему «Права свободи та інтереси студентів ПУЕТ: реалізація прогресивної світової практики». Студенти дізналися про передумови виникнення інституту омбудсмена в університеті, особливості роботи проектної групи у вивченні європейської практики функціонування студентського омбудсмена у країнах Європи. Спільно з аудиторією у невимушеній, дружній і конструктивній атмосфері обговорили мету, завдання та особливості роботи офісу студентського омбудсмена ПУЕТ. Розглянули та обговорили типові ситуації та питання в освітньому процесі: індивідуальний графік навчання, ключові питання організації навчального процесу, виховної роботи, залучення студентів до прийняття рішень, участі у функціонуванні органів студентського самоврядування, академічну мобільність та процедуру оскарження рішень. Особливу зацікавленість студентів виявили під час обговорення соціально-побутових питань: правил проживання в гуртожитку, отримання субсидій, студентське самоврядування в гуртожитку, цілодобової пропускної системи тощо.

Університет долучає до проведення навчальних занять наших успішних випускників у рамках проекту «ПУЕТ: територія успіху. Бізнес та освіта: стратегічне партнерство». Цьогоріч запрошеним гостем став Шаманський Вячеслав Олегович, випускник ПУЕТ 2015 р.  спеціальності «Соціальна інформатика», старший інженер програміст НВП «Радій». Доповідач змалював потенційні можливості для кожного студента ПУЕТ, особливості застосування набутих знань і досвіду в безпосередній професійній діяльності та проаналізував ключові напрями та стратегії реалізації власних інноваційних ідей та професіонального досвіду.

До курсу «Університетська освіта» долучився і ректор ПУЕТ, професор, д. і. н. Нестуля Олексій Олексійович з доповіддю «Вища освіта України та позиціонування Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у Європейському освітньому просторі. Сутність університетської освіти та пріоритети розвитку освітньої діяльності ПУЕТ. Стандарти вищої освіти України та їх імплементація в ПУЕТ». Олексій Олексійович проаналізував основні напрями наукової та інноваційної діяльності ПУЕТ у Європейському освітньому просторі; пріоритети розвитку освітньої діяльності університету; стандарти вищої освіти України та їх імплементацію в ПУЕТ. Упевнені, що мотивувальний та надихаючий спіч стане поштовхом до особистісного та професійного зростання для кожного присутнього в аудиторії.

Завершили курс «Університетська освіта»:

  • лекція-презентація «Фахова спрямованість освітніх програм ПУЕТ як запорука готовності випускників до самостійної професійної діяльності. Освітня програма очима студента», яка була проведена гарантами освітніх програм, завідувачами випускових кафедр;
  • тренінг «Мій лідерський потенціал. Урок від школи лідерства», який підготували та провели представники Інституту лідерства доцент, к. і. н. Нестуля Світлана Іванівна, Бабенко Олена Миколаївна, Рудич Леся Василівна;
  • майстер-клас «Міжнародні стажування та академічні обміни студентів ПУЕТ. Реєстрація для участі в програмах міжнародного науково-освітнього центру» проведено співробітниками міжнародного освітньо-наукового центру ПУЕТ;
  • майстер-клас «Основи роботи в системі дистанційного навчання ПУЕТ» проведено співробітниками інституту заочно-дистанційного навчання;
  • майстер-клас «Робота з інформаційними ресурсами інноваційної бібліотеки ПУЕТ» проведено співробітниками бібліотеки;
  • майстер-клас «Особливості організації освітнього процесу ПУЕТ в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти» проведено деканами факультетів, директором інституту.

Вмотивовані та натхненні студенти-першокурсники залишились приємно вражені рівнем соціальної орієнтованості, інтенсивністю наукової роботи та ефективною внутрішньою взаємодією всіх структурних і функціональних елементів лідера економічної освіти в Україні – Полтавського університету економіки і торгівлі!