Творча співпраця інтелектуалів сприяє взаємозбагаченню науковими й освітніми ідеями

Творча співпраця інтелектуалів сприяє взаємозбагаченню науковими й освітніми ідеями, розвитку інноваційного потенціалу європейських держав, дружнім відносинам між народами.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» став співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток і дослідження», яку 18–19 березня 2021 року провів виш-партнер – Кооперативно-торговельний університет Молдови.

Її мету – поширення та використання результатів наукових досліджень щодо створення середовища для сталого розвитку національної і світової економіки в умовах постпандемії, – реалізовано завдяки обговоренню низки актуальних питань, як-от: управлінські та маркетингові стратегії в конкурентній економіці, інноваційна політика організації бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, розробка фінансових бізнес-моделей, тенденції та можливості розвитку торгівлі та кооперативів, закон на підтримку економічного розвитку, навчання впродовж усього життя. Учені з різних країн, зокрема Молдови, Румунії, України, Білорусі та ін., згуртувалися навколо глобальних цілей сталого розвитку: від економічних, екологічних проблем, подолання голоду та безробіття – до  об’єднання громад для створення безбар’єрного освітнього простору людей різного віку.

У відкритті конференції взяв участь ректор Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д. і. н., професор Олексій Олексійович Нестуля, який у вітальному слові акцентував увагу на необхідності наукової й освітньої співпраці європейських вишів, об’єднанні творчих зусиль учених для ефективної відповіді на виклики сьогодення.

З особливою зацікавленістю учасники міжнародного форуму слухали доповідь «Life-Long Learning: from the Experience of the University of the Third Age of the Poltava University of Economics and Trade» («Навчання впродовж життя: з досвіду Полтавського університету економіки і торгівлі») директора Навчально-наукового інституту лідерства, д. пед. н., професора кафедри педагогіки та суспільних наук Світлани Іванівни Нестулі. Досягнення ПУЕТ у справі освіти дорослих викликали непідробне бажання докладніше осмислити теоретичні обґрунтування і впроваджувати практичний набуток полтавців. Тож невдовзі слід очікувати делегації з усіх представлених на конференції університетів для обміну досвідом організації роботи Університету третього віку, що є нині прогресивним трендом у збереженні здорового довголіття населення планети.

У Міжнародній науково-практичній конференції «Економічний розвиток і дослідження» з актуальними темами доповідей узяли участь науково-педагогічні працівники Полтавського університету економіки і торгівлі: «Современные тенденции подготовки специалистов в сфере креативного предпринимательства» (Настуля О. О., ректор університету, д. і. н., професор), «Организационное проектирование системы менеджмента качества» (Рибалко-Рак Л. О., к. е. н., доцент, Гусаковська Т. О., к. е. н., Кужель Н. Л., асистент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин), «Соглашения о стабилизации и ассоциации Европейского Союза с третьими странами» (Стрілець Б. В., к. ю. н., старший викладач кафедри правознавства), «Marketing Strategies for Formulating of Competitive Advantages for Consumer Cooperative Enterprises» (Карпенко Н. В., завідувач кафедри маркетингу, д. е. н., професор, Іваннікова М. М., к. е. н., доцент кафедри маркетингу), «Формирование достойной оплаты труда в контексте обеспечения качества трудовой жизни» (Костишина Т. А., завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії, д. е. н., професор), «Развитие креативных индустрий в Украине в условиях Сovid 19» (Шимановська-Діанич Л. М., завідувач кафедри менеджменту, д. е. н., професор, Іщейкін Т. Є, к. е. н., доцент кафедри менеджменту Полтавського державного аграрного університету).

Учасники конференції були суголосні в тому, що розв’язати проблеми, які постали нині перед світовим співтовариством, можна лише завдяки спільним зусиллям і партнерству.