Участь викладачів та студентів кафедри КНІТ  у  Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції "Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти

24-25 травня  2023 року науково-педагогічні працівники кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій та студенти освітньої програми 122 Комп'ютерні науки  долучилися до Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти" на базі Полтавського державного аграрного університету.

Гарант освітньої програми "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти, завідувачка кафедрою КНІТ Олена Ольховська  долучилася  до пленарного засідання з доповіддю «Дистанційні технології навчання в ПУЕТ, як засіб впровадження сучасних тенденцій підготовки фахівців». 

Викладачі та студенти спеціальності Комп'ютерні науки також прийняти участь  в засіданнях секцій: "Методолого-теоретичні та організаційно-методичні проблеми розвитку професійної освіти" та "Оптимізація освітнього простору в умовах сьогодення".

Сподіваємося на плідну роботу в рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти та Тижня якості в ПУЕТ.