Ушанування пам’яті великого педагога

5 березня 2018 року в Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка відбулося відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Формальна й неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна».

Цим заходом учасники конференції, учні й послідовники великого педагога, філософа, мислителя, вшанували пам’ять Івана Андрійовича Зязюна, яким пишається весь світ. 

На фото 1 (зліва направо): Пуховська Людмила Прокопівна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України; Лук’янова Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент НАПН України; Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАН України і НАПН України, президент Національної академії педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України; Ничкало Нелля Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Сулаєва Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, професор кафедри музики, заслужена артистка України; Бутенко Володимир Григорович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної Академії проблем людини в аерокосмічних системах, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, завідувач кафедри державного управління, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету.