Увага студентам, випускникам, викладачам, роботодавцям!

 

Кафедра фінансів та банківської справи ПУЕТ запрошує долучитися до обговорення освітніх програм спеціальності

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

 

Обговорення створено з метою вивчення думки основних стейкхолдерів освітньої діяльності (студентів, роботодавців, викладачів) стосовно задоволеності якістю освітньої програми.

Дата закінчення внесення пропозицій та зауважень 02.03.2021 року

 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ (КОРОТКИЙ ЦИКЛ) ВИЩОЇ ОСВІТИ – молодший бакалавр

 

Освітньо-професійна програма

 

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ.

 

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Освітньо-професійна програма

 

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ.

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

 

Освітньо-професійна програма

 

Пропозиції та зауваження стейкхолдерів (студентів, випускників, викладачів, роботодавців) щодо вдосконалення освітньо-професійної програми початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" у ПУЕТ