VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України

23 січня 2017 року відбувся VI (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України, на якому було заслухано звіт Президії Правління НСКУ та обрано керівні органи Спілки: Голову, його Заступників, Ревізійну комісію, Правління та Президію. Головою Спілки на наступний п’ятирічний термін було переобрано РЕЄНТА Олександра Петровича – члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, заступника директора Інституту історії України НАН України.

На з’їзді Полтавську обласну організацію НСКУ представляв голова, д.і.н., проф., ректор ПУЕТ Олексій Олексійович Нестуля та відповідальний секретар, д.і.н., проф. ПУЕТ Ірина Миколаївна Петренко.  

Проф. О.О.Нестуля виголосив доповідь, подав оцінку діяльності НСКУ за останні 5 років та запропонував свої рекомендації щодо пошуку джерел фінансування проектів Спілки.