Вітаємо студентів денної та заочної форми навчання на екзаменаційній сесії!!!!

Використання інформаційно-дистанційних технології у підготовці студентів за освітньою програмою «Облік і аудит» є досить актуальним в умовах сьогодення.

Студенти успішно склали ПМК (залік) з навчальної дисципліни «Екологічна економіка», який проходив із використанням платформи дистанційного навчання Moodle.

Суспільство стрімко розвивається, його потреби зростають, що вимагає додатково використання природних ресурсів. Збільшення технічного навантаження ускладнює економічну ситуацію і породжує протиріччя між економікою і екологією, а це вимагає вести облік в екології і раціональному використанні природних ресурсів як на мікро - так і макрорівнях. Майбутні фахівці з обліку і оподаткування мають бути обізнані у цьому і в залежності від виду виробничого процесу вміти вести облік витрат для збереження чи відновлення природного середовища.

К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент, Мілька А.І. бажає всім студентам обраної спеціальності подальших успіхів у навчанні!