XLI Міжнародна наукова студентська конференція "Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства"