ЗАЛУЧЕННЯ ПРОВІДНИХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ - НЕ МОДНИЙ ТРЕНД, А РЕАЛЬНА ПОТРЕБА У ФОРМУВАННІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФАХІВЦЯ!

У рамках Дня партнерства в Полтавському університеті економіки і торгівлі 23 травня 2023 року кафедрою фінансів та банківської справи було організовано вебінар «Роль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у забезпеченні стабільності банківської системи України», в якому взяли участь гаранти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» різних рівнів вищої освіти (завідувач кафедри Яріш О.В., професор Гудзь Т.П., доцент Прасолова С.П.), науково-педагогічні працівники кафедри (доцент Гасій О.В., доцент Сидоренко-Мельник Г.М., доцент Соколова А.М., доцент Тимошенко О.В.),  студенти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ПУЕТ та Полтавського кооперативного коледжу.

Головним спікером заходу став випускник ПУЕТ спеціальності «Фінанси», а сьогодні  - Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію неплатоспроможних банків  Караченцев Артем.

У ході зустрічі пан Артем, як керівник понад 14 банків України під час проведення ліквідаційної процедури фінансових установ, поділився експертною думкою щодо важливих новацій функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб в контексті забезпечення стабільності фінансової системи та гарантування вкладів громадян в умовах воєнного стану в Україні та практичними кейсами з власної професійної діяльності.

Важливим результатом зустрічі стали конструктивні пропозиції стейкхолдера щодо удосконалення освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» у напрямку розширення змістовного наповнення навчальних дисциплін банківського спрямування та обговорення перспектив подальшої співпраці з кафедрою фінансів та банківської справи ПУЕТ.

Дякуємо Караченцев Артем за змістовний, практико-орієнтований і мотивуючий до розвитку вебінар!!!