Запобігання та протидія корупції

Уповноважена особа, відповідальна за запобігання корупції У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – Педченко Наталія Сергіївна, перший проректор, д.е.н., професор.

 

Шановні відвідувачі!

У Вас є можливість повідомити про прояви корупції з боку посадових осіб та співробітників Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»:

  • усно телефоном: (0532) 50-91-70, (0532) 56-33-73;
  • письмово за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Коваля 3, Уповноважена особа, відповідальна за запобігання корупції;
  • електронним листом на адресу: rector.puet@gmail.com, vicerector@puet.edu.ua;

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного співробітника Університету та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Нормативно-правові документи

Закон  України «Про запобігання корупції» 

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Антикорупційна програма Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»