ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «МОВА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

Кафедра української та іноземних мов Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спільно з Інститутом української мови Національної академії наук України опублікувала перший випуск збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України як загальнодержавне й міжнародне видання. У збірнику вміщені статті викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, співробітників науково-дослідних установ України та зарубіжжя (Азербайджанська Республіка, Китайська Народна Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Болгарія, Російська Федерація) з актуальних проблем лінгвістики, лінгвокультурології, комунікативної прагматики, міжкультурної й міжмовної взаємодії.

Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5873