Зустріч із науково-педагогічними працівниками за темою «Компетентнісно-орієнтований підхід у підготовці кваліфікованих фахівців ЗВО»

У рамках реалізації «Стратегії розвитку університету на 2017-2022 рр.» та Програми «Розвитку лідерського потенціалу» 9 лютого відбулася зустріч із науково-педагогічними працівниками. Заняття провела директор навчально-наукового інституту лідерства С. І. Нестуля. Учасниками заняття стали ті, хто побажав розвиватися за напрямом «Інноваційні методики викладання у вищій школі: Новітнє в європейській та світовій практиці». Учасники зустрічі працювали за темою «Компетентнісно-орієнтований підхід у підготовці кваліфікованих фахівців ЗВО». Проблеми в українській освіті зазвичай відомі – це й застарілі програми та навчально-методичне забезпечення, і звична практика передачі готових знань, як результат – нездатність випускників адаптуватися до змінних реалій.

Отже, завданням кожного науково-педагогічного працівника, незважаючи на наявні проблеми, є підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до європейських та світових стандартів освіти. Небайдужі викладачі, використовуючи інноваційні методики, тренінгові технології, проводили «мозковий штурм» та усвідомлювали свою особисту відповідальність за організацію освітнього процесу під час занять. Ми не можемо навчити чи виховати висококласного фахівця самотужки, адже навчання – це двосторонній процес, але ми можемо створити умови, щоб кожен студент зміг розкрити свій потенціал. Для цього заняття мають стати результативними у плані розвитку когнітивного мислення, креативного перетворення студентом отриманих знань, умінь та адаптації їх до практики й життя у змінних реаліях динамічного світу. За результатами зворотного зв’язку всі учасники зустрічі висловилися, що отримали емоційний заряд, нові методичні підходи до організації освітнього процесу та особистого педагогічного пошуку. Вирішено створити середовище небайдужих науково-педагогічних працівників – новаторів, які будуть ділитися своїм досвідом і досягненнями з колегами з метою саморозвитку, самовдосконалення та досягнення найважливішого результату – підготовки висококваліфікованого випускника-фахівця своєї справи, адаптативного до роботи та життя.