Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Довідкова інформація:

36014, вул. Коваля, 3, м. Полтава, Україна. кім. 206, 208

Тел. (0532) 50-91-78 - Головний бухгалтер, в.о. начальника управління Зінчик Світлана Миколаївна

Тел. (0532) 56-08-50 - Заступник начальника управління Зінченко Людмила Василівна

Тел. (0532) 50-25-80 - Касир Ляшевська Ганна Несторівна

E-mail: glavbuh@puet.edu.ua

36014, вул. Коваля, 3, кім. 100

Тел. (0532) 56-10-29 - Заступник начальника управління Фешина Світлана Павлівна

(095)-848-24-70

Як очі людини вважають дзеркалом її душі, так і бухгалтерський облік є „дзеркалом душі” будь-якого підприємства. Створити правдиве відображення стану справ на підприємстві можуть тільки люди з ясним розумом та чистими помислами. Недаремно на гербі бухгалтерів, який є інтернаціональною емблемою працівників обліку, написано: „Наука, довіра, незалежність”.
 
Головними завданнями  бухгалтерії університету є:
 • організація обліку фінансово-господарської діяльності університету у відповідності з чинним законодавством України;
 • здійснення контролю за збереженням власності, правильним витрачанням коштів і матеріальних цінностей, дотриманням режиму економії і своєчасності розрахунків;
 • забезпечення ректорату інформацією для прийняття управлінських рішень; з цією метою структурний підрозділ крім завдань суто облікового характеру, складання і подання фінансової звітності,  генерує інформацію, яка використовується з різною метою – для економічної діагностики кінцевих результатів діяльності вищого навчального закладу, фінансової стратегії, маркетингових досліджень та управлінського консультування.


Сім співробітників бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером – Зінчик Світланою Миколаївною - є випускниками нашого університету.Ми – колектив патріотів нашого навчального закладу, а отже ми – найкращі!
 

<--break->
 
 
 
1994 р. створено фінансово-економічний відділ (ФЕВ). Керівник відділу - Мак Лідія Федорівна.

Мета роботи ФЕВ полягає в забезпеченні ефективного використання фінансових ресурсів в процесі освітньої, наукової і господарської діяльності університету.

Основними напрямами діяльності ФЕВ є:
 • визначення потреб у фінансових ресурсах та забезпечення раціонального їх використання;
 • організація і проведення фінансово-економічної роботи відповідно з вимогами фінансового менеджменту;
 • запровадження в роботу сучасних інформаційних технологій, методів бюджетування та прогнозування;
 • аналіз та оцінка фінансового стану, платоспроможності замовників підготовки фахівців;
 • забезпечення виконання університетом фінансової та розрахунково-платіжної дисципліни, кошторисів витрат, штатного розпису працівників, економії енергоресурсів.
Фахівці відділу для виконання основних завдань здійснюють роботу:
 • по оформленню Договорів про підготовку фахівця та забезпечують контроль за своєчасністю надходження коштів за їх підготовку;
 • по формуванню кошторису витрат та аналізу і контролю за витратами на утримання університету;
 • по формуванню штатного розпису і контролю за використанням фонду оплати.