Університет
Головна / Університет / Структурні підрозділи / Навчально-науковий інформаційний центр
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Навчально-науковий інформаційний центр

 
  * - доступ забезпечується тільки з
локальної обчислювальної мережі ПУЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

Університет є відомим регіональним центром з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для  забезпечення  процессу управління, навчання та наукової роботи. Матеріальну базу цього процесу становить об'єднання наявного парку з біля 2000 персональних ЕОМ у локально-обчислювальну мережу університету та забезпечення їх виходу у глобальну мережу Інтернет. Це дало можливість створити сучасну комп’ютеризовану бібліотеку, медіатеку на 20 місць, електронні читальні зали на 30 та 100 місць і 35 комп'ютерних аудиторій, та використовувати наявні програмні і інформаційні ресурси, обсяг яких має тенденцію до динамічного зростання.

Положення про ННІЦ 


Для обслуговування університетського комп'ютерного парку, моніторингу ринку прикладного програмного забезпечення, забезпечення належної роботи локальної мережі в університеті працює Навчально-науковий інформаційний Центр (ННІЦ).

Робота Центру забезпечується його директором Іващенком Максимом Миколайовичем.

Метою діяльності центру є організація та утримання процесу управління, навчальної, методичної і наукової роботи в університеті на суттєво новому рівні, шляхом створення електронної інформаційної мережі, розробки і постійного удосконалення програмного і науково-методичного забезпечення, забезпечення виходу в інформаційний простір України і світової спільноти.


 

Відповідно до поставленої мети ННІЦ виконує такі завдання:

 

 • розробляє та постійно удосконалює концепцію електронної освітньо-наукової інформаційної мережі університету
 • створює, розбудовує та постійно підтримує функціонування електронної освітньо-наукової інформаційної мережі університету
 • розробляє систему інформаційного обміну в університеті
 • забезпечує вихід електронної освітньо-наукової інформаційної мережі університету в мережу, яка об’єднує вищі навчальні заклади України та світову інформаційну мережу
 • вивчає та удосконалює елементи системи університетського менеджменту, розробляє нові методики з його інформаційної підтримки на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та Іnternet
 • розробляє системи інформаційного обміну в університеті та за його межами
 • розробляє напрямки та методики, які забезпечують поетапну автоматизацію інформаційних зв'язків структурних підрозділів університету, які виконують основну навчальну і наукову роботу та забезпечують управління повсякденною діяльністю
 • готує відповідне методичне забезпечення, проводить науково-практичні семінари, здійснює підготовку та перепідготовку, консультування професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів та іншого персоналу, що бере участь у проведенні навчальної і наукової діяльності та управлінні університетом щодо роботи з мережею
 • розробляє методичну і технічну документацію з провадження інновацій при використанні мережі у навчальному процесі та науковій діяльності
 • проводить технічні роботи з підключення до мережі
 • створює банк програмного забезпечення з навчальної, методичної та наукової роботи; розробляє, адаптує, підтримує та впроваджує відповідне програмне забезпечення
 • забезпечує постійне проведення інформаційної підтримки навчального процесу та наукової діяльності
 • підтримує міцні зв’язки з іншими навчальними закладами України та за її межами
 • створює та підтримує Web-сторінки (Web-сайти) підрозділів університету
 • підтримує зв’язки з громадськістю
 • бере участь у організації системи дистанційного навчання в університеті
 • впроваджує інноваційні проекти в межах виконання своїх завдань


До складу Центру входять наступні підрозділи:
 

 • Відділ мережевого та технічного забезпечення
 • Відділ розвитку та інновацій
 • Відділ інформаційного та ресурсного забезпечення
 • Сектор програмного забезпечення


З часу свого створення в липні 2006 року Навчально-науковий інформаційний центр ПУЕТ проводить семінари, тренінги із застосування інформаційно-комунікаційних технологій, презентації нових програмних продуктів та їх застосування в освітній і науковій діяльності.

ННІЦ бере активну участь у створенні та розвитку регіонального сегменту освітньої мережі УРАН, яка створена для надання телекомунікаційних послуг закладам освіти та науки України. Завдяки цьому Полтавський університет економіки і торгівлі визнано базовою ланкою Полтавського регіону мережі Уран та головним технічним вузлом. УРАН надає можливість безкоштовного доступу студентам, викладачам і працівникам університету до світових електронних бібліотек, глобальних науково-технологічних баз даних, наукових та освітніх порталів, дистанційних та тренажерних серверів за адресою: http://uran.net.ua/biblio/freesrc.htm

УРАН надає доступ до суперкомп'ютерних обчислювальних ресурсів, дозволяє безкоштовно проводити відеоконференції за одночасної участі до 30 користувачів (http://vc.uran.net.ua), дистанційні лекції та забезпечувати процес дистанційного навчання (замовлення відеоконференцій здійснюється підрозділами університету шляхом подачі заявки до ННІЦ).

Центр займається технологічним та інформаційним забезпеченням конференцій, круглих столів, олімпіад, що проводяться в університеті. Забезпечує технічно та інформативно участь університету в різноманітних виставках освітніх установ, інших заходів і подій за участі працівників університету.

Наші партнери