Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Новини факультету ХТГРТБ

Навчаємо викладачів кооперативного коледжу Буковини

Із 19 по 25 лютого 2017 року на базі Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу було проведено навчання викладачів. Одночасно підвищили кваліфікацію за тематикою «Педагогіка вищої школи. Компетентнісно-орієнтоване навчання» 61 викладач цього коледжу. Курси вже вп’яте на замовлення викладачів коледжу (і за новою тематикою) провів доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельніков В.Ю. Попередні рази курси проводилися ним у березні 2004 року, у червні 2012 року, у червні 2013 року та у березні-квітні 2016 року.


 

Педагогіка вищої школи: аспекти співпраці з науковцями України

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 14 лютого 2017 року відбувся захист дисертаційного дослідження доцента кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету Ірини Федорівни Шумілової «Теоретичні і методичні основи формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей», поданого на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


 

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» у INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.93)

Редакція Наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі.

Серія «Технічні науки» (2278-4748) повідомляє, що журнал індексується у наукометричній базі INDEX COPERNICUS (ICV 2015: 42.93)


 

Круглий стіл «Здорове харчування: національні традиції та сучасність»

23 лютого 2017 року кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства в Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено круглий стіл «Здорове харчування: національні традиції та сучасність».


 

Міжнародний день рідної мови в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Невблаганно точна й безпристрасна статистика засвідчує: кожні два тижні на Землі вимирає одна мова. Експерти прогнозують, що така доля загрожує близько 40% мов світу. Тож цілком закономірним було рішення ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, яка проходила восени 1999 року в Парижі, про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності». Ухвала надзвичайно важлива і своєчасна, бо акцентує увагу на важливій проблемі: втрачаючи рідне слово, плем’я, народ, нація гублять самі себе, тобто віддзеркалені у мові ціннісну систему, спосіб мислення, історію. Тож «нації вмирають не від інфаркту: спочатку їм відбирає мову» (Ліна Костенко). Аби рідна українська ніколи не опинилася серед трагічних відсотків занедбаних і загиблих мов, молодь має шанувати й берегти її, як неоціненний скарб.


 

Мітинг-реквієм «Небесній Сотні шана і молитва»

Викладачі та студенти Полтавського університету економіки і торгівлі взяли участь в мітингу-реквіємі з вшанування подвигу учасників Революції Гідності, пам’яті Героїв Небесної Сотні, молебні та покладанні квітів до меморіального знаку Героям Небесної Сотні.


 

Зустріч директора компанії «Granat Recruiting Turizm Limited Sirketi» із студентами ПУЕТ

Загальною концепцією освітньої діяльності ПУЕТ вже кілька років поспіль є орієнтація навчального процесу на його практичну складову.


 

Містер+міс ПУЕТ - 2017

В актовому залі ПУЕТ до дня всіх закоханих відбулося феєричне шоу - конкурс серед першокурсників „Містер+міс ПУЕТ- 2017”! 


 

Святкування Дня Святого Валентина в ПУЕТ 2017

З нагоди дня Святого Валентина в холі ПУЕТ студенти та викладачі мали унікальну можливість зареєструвати свої стосунки. В ході церемонії всі пари отримали свідотсва та весільні обручки.


 

Виховуємо студентів на популяризації спортивних досягнень чемпіонів Полтавщини

13 лютого 2017 року відомий полтавський краєзнавець, громадський і культурний діяч, член Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України  Віталій Миколайович Григор’єв презентував для студентів  ПУЕТ свою монографію «Полтавці під Олімпійським прапором». Організували захід д.і.н., професор кафедри педагогіки та суспільних наук Ірина Миколаївна Петренко та к.філол.н., доц. кафедри педагогіки та суспільних наук Віта Василівна Сарапин. Відповідальний секретар Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України І.М.Петренко вручила В.М.Григор’єву грамоту, підписану головою Національної спілки краєзнавців України О.П.Реєнтом. 


 

Авторські курси в Дніпрі

Із 6 по 13 лютого 2017 року на базі Державного вищого навчального закладу «Придніпровський енергобудівний технікум» (м. Дніпро), тепер перейменованого у Дніпровський державний технікум енергетичних та інформаційних технологій, були проведені авторські курси для викладачів, де підвищили кваліфікацію 45 осіб. Заняття у формі тренінгу проводив завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор педагогічних наук, професор Віктор Юрійович Стрельніков.


 

Захист першої докторської дисертації у Слов’янську

Третього лютого 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ Донецької області) вперше відбувся захист докторської дисертації. Дисертантка – Семеніхіна Олена Володимирівна, завідувач кафедри інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор. Дисертаційне  дослідження «Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань» подане на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ПУЕТ


 

Вибори Голови студентської ради ПУЕТ

 

 

 


 

Тренінг для новообраної студентської ради Факультету ХТГРТБ

31 січня 2017 року Навчально-науковим Інститутом лідерства було проведено тренінг для новообраної студентської ради Факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу. Члени студентської ради розбиралися з поняттям «студентське самоврядування», з’ясовували чи це організація чи процес та  визначали цілі і задачі діяльності студентського самоврядування. Оскільки студентська рада факультету нещодавно обрана, то для учасників тренінгу, питання були нагальними та актуальними. Визначили цілі та задачі, які наразі стоять перед студентською радою факультету ХТГРТБ. Час провели захоплююче та із користю. 


 

Стажування викладачів

Згідно договору ПУЕТ з Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, продовжено співробітництво у сфері обміну педагогічними здобутками через стажування викладачів. Вже налагодилася тісна співпраця кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ з кафедрами ПНПУ імені В. Г. Короленка, зокрема, з кафедрою філософії, з кафедрою історії України, з кафедрою спеціальної освіти і соціальної роботи, з кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки, з кафедрою культурології та методики викладання культурологічних дисциплін, з кафедрою всесвітньої історії та методики викладання історії, з кафедрою початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання, з кафедрою дошкільної освіти. Так, нещодавно у наших колег на кафедрі загальної педагогіки та андрагогіки завершила стажування кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Лебедик Леся Вікторівна.

 


 

Схід і Захід – разом!

25 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбувся захист дисертаційного дослідження доцента Львівського націо­нального медичного університету імені Данила Галицького Ісаєвої Оксани Степанівни «Теоретичні та методичні засади формування особистісно-професійної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки», поданого на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


 

VI з’їзд Національної спілки краєзнавців України

23 січня 2017 року відбувся VI (черговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України, на якому було заслухано звіт Президії Правління НСКУ та обрано керівні органи Спілки: Голову, його Заступників, Ревізійну комісію, Правління та Президію. Головою Спілки на наступний п’ятирічний термін було переобрано РЕЄНТА Олександра Петровича – члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук, професора, заступника директора Інституту історії України НАН України.

 


 

Акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»

З 18 по 20 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (011 «Науки про освіту» освітня програма «Педагогіка вищої школи») за ступенем магістра

 

 


 

Акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності «Технології в ресторанному господарстві»

З 16 по 18 січня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проводиться акредитаційна експертиза щодо оцінювання відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо акредитації з підготовки фахівців спеціальності 8.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» (181 «Харчові технології» освітня програма «Технології в ресторанному господарстві») за ступенем магістра

 


 

Регіональна конференції міні-EdCamp

17 лютого з ініціативи Студентської туристичної агенції «STA» та постійного партнера Європейського туроператора «Татур» кафедра туристичного та готельного бізнесу прийняла участь в регіональній конференції міні-EdCamp в селищі Трудолюб Миргородського району. В ній прийняли участь завідувач кафедри  професор Скляр Г.П., доцент Логвин М.М. та директор «STA» Золотарьова Н.О. Під час конференції обговорювалися питання щодо виховання дітей щасливими. Професор Скляр Г.П. в якості експерта виступив перед учителями з лекцією-обговоренням на тему «Щастя в подорожах». Вчителі та учні Миргородського району також були ознайомлені з умовами навчання в ПУЕТ.


 

Освітня безпека та економічний розвиток Україна – Польща

15 лютого 2017 р. завідувач кафедри професор Скляр Г.П. та доцент Литовченко І. В. взяли участь у науковій конференції «Освітня безпека та економічний розвиток Україна – Польща»  в рамках ІІІ Наукового симпозіуму «Україна – Польща: синергетична співпраця», яка відбулась в ПУЕТ. З доповіддю про модернізацію сільського зеленого туризму в Україні виступила доцент Литовчено І. В.

 


 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії

4 лютого 2017 року на базі ПУЕТ був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. На даному етапі взяли участь 183 учня з загальноосвітніх шкіл  м. Полтави та Полтавської області. В складі журі олімпіади працювали викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу – професор Шуканов П.В. (голова журі), доценти Литовченко І.В., Логвин М.М. Під час роботи була проведена активна профорієнтаційна робота з учнями старших класів щодо можливості навчання в ПУЕТ та про взаємозв’язок географії з найбільш перспективними напрямками розвитку туризму.


 

Науково-методологічний семінар, присвячений міжнародному року сталого розвитку туризму

31 січня 2017 року  в університеті відбувся  науково-методологічний семінар, присвячений міжнародному року сталого розвитку туризму (у відповідності з рішенням ООН в 2016 році). В роботі семінару взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ Манжура О.В., професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов П.В.,  директора,   заступники з виховної роботи та вчителі загальноосвітніх шкіл Полтавської області. Захід був присвячений актуальним питанням взаємодії шкільної та  вищої освіти на основі стимулювання туристичної діяльності у відповідності з планом ПУЕТ  щодо реалізації рішення Колегії МОНУ  «Про екологізацію вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку».


 

Співпраця з вищими навчальними закладами. Напрями ефективної взаємодії

20 січня 2017 року в м. Харків, в межах укладеної угоди про співпрацю і партнерство у сфері туризму між ПУЕТ та ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», відбувся круглий стіл на тему «Співпраця з вищими навчальними закладами. Напрями ефективної взаємодії». В ньому прийняли участь завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу професор Скляр Г.П. та доцент Логвин М.М. На круглому столі обговорювались питання щодо покращення туристичного іміджу розробки бренду Харківської області, запровадження інноваційних форм роботи, що є важливим з погляду запозичення досвіду для просування турпродукту Полтавщини.


 

Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини

17 січня 2017 року студенти спеціальності «Туризм» першого та п’ятого курсів разом з викладачами кафедри туристичного та готельного бізнесу доцентами Логвином М.М. і  Литовченко І.В. взяли участь у презентації книги видатного полтавського краєзнавця, історика і громадського діяча Малика Миколи Васильовича «Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини».

 


 

Свято професійної майстерності в ПУЕТ!

1 грудня 2016 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося традиційне свято професійної майстерності факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Девізом цьогорічної демонстрації вишуканого смаку, яскравої фантазії та високої фаховості  стали слова з «Наталки Полтавки» –  «Де згода в сімействі, де мир і тишина…».


 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ КУЛІНАРНИЙ КОНКУРС «ТВОРЧІ, ВМІЛІ, ЗАВЗЯТІ»

30 листопада 2016 року з нагоди тижня факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в Полтавському університеті економіки і торгівлі вперше відбувся Полтавський кулінарний конкурс.

 


 

Виховуємо студентів на кращих традиціях українського народу

4 листопада 2016 року  студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, група ГРС-11 разом із д.і.н., професором кафедри педагогіки та суспільних наук Іриною Петренко відвідали виставку «Українська вишиванка – генетичний код нації» у Духовно-культурному центрі імені прп. Паїсія Величковського у Полтавському кафедральному Успенському соборі.


 

Профорієнтаційний тур «Балтійські панорами»

23–28 жовтня 2016 р. відповідно до плану роботи студентської туристичної агенції STA було проведено профорієнтаційний тур «Балтійські панорами», в якому взяли участь учні та вчителі ЗНЗ №5, 7, 18 м.Полтави, гімназії м.Кременчук, Харківського технічного ліцею №173.


 

Україна – це ми

У жовтні 2016 року у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка до Дня захисника Вітчизни вже вдруге було проведено конкурс есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми»  серед студентів полтавських вишів.

За результатами конкурсу журі були визначені переможці. 2 місце посіла студентка факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, групи ГРС-11 Софія Бут. (науковий керівник д.і.н., проф. кафедри педагогіки та суспільних наук Ірина Петренко) Щиро вітаємо переможницю та бажаємо нових досягнень і творчих звершень !!!


 

Сходження на вершину г. Говерла

Cтуденти 4 курсу спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»,  викладачі ПУЕТ на чолі із завідувачем кафедри туристичного та готельного бізнесу професором Скляром Г.П. і викладачі-інструктори Чернівецького торгово-економічного інституту КНТЕУ здійснили сходження на вершину г. Говерла в рамках реалізації партнерського проекту «Полтавщина-Буковина».

 


 

Дебют першокурсника на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

18 жовтня 2016 року в рамках загальноуніверситетського конкурсу «ПУЕТ має таланти» відбулося яскраве свято, підготовлене першокурсниками факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу «Дебют першокурсника».

«Дебют першокурсника» – це незабутнє, надзвичайно цікаве, сповнене несподіванок, романтичне та веселе свято.


 

Студенти ПУЕТ вшанували пам'ять Михайла Грушевського 

4 жовтня 2016 року студенти І та V курсів ПУЕТ з ініціативи д.і.н., проф. кафедри педагогіки та суспільних наук Ірини Миколаївни Петренко відвідали виставку в Полтавському краєзнавчому музеї, присвячену видатному українському історику, державному діячу Михайлові  Грушевському (1866-1934).

 


 

Зустріч із Лесею Лісовською у ПУЕТ

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася зустріч із донькою славнозвісного автора історично-документального роману «Холодний Яр»  пані Лесею Лісовською та її дочкою Лялею.

 


 

Вітаємо з Днем знань і початком нового навчального року!Вітаємо з Днем знань і початком нового навчального року!

 

 

 


 

Міжнародна конференція «Системний підхід до вирішення міждисциплінарних проблем сталого розвитку»

16 червня 2016 року кафедрою загальноінженерних дисциплін спільно із громадською організацією «Східно-європейська академія наук»  була проведена Міжнародна конференція формату експертної панельної дискусії в рамках Європейського тижня сталої енергетики на тему «Системний підхід до вирішення міждисциплінарних проблем сталого розвитку».


 

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПОВНОЦІННЕ ХАРЧУВАННЯ: ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЙ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА МАРКЕТИНГУ»
5 – 7 червня 2016 року в Харківському державному університеті економіки і торгівлі відбувся Міжнародний науково-практичний семінар «Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективної переробки, зберігання та маркетингу».


 

СЕМІНАР SMART LIVING CHALLENGE
30 – 31 травня 2016 року в м. Полтава відбувся творчий семінар Smart Living Challenge, у якому брали участь українські та шведські експерти, активісти й інноватори з Полтави та інших міст України: освітяни, представники туристичного бізнесу, сільського господарства, підприємств ресторанного господарства й місцевої влади, у тому числі й викладачі кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства к. т. н., доц. Іщенко Н. В., к. т. н., доц. Суткович Т. Ю., ас. Горобець О. М.


 

КРУГЛИЙ СТІЛ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
17 травня 2016 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ) відбувся круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи розвитку закладів ресторанного господарства України», проведений кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства.

Учасниками круглого столу були фахівці ресторанного господарства Полтавської області, ДП «Полтавастандартметрологія», викладачі кооперативного технікуму й  професійного ліцею  м. Полтава, викладачі та студенти ПУЕТ.


 


II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія»  та спеціальності «Технології в ресторанному господарстві»

6–8 квітня 2016 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) відбувся  II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» та спеціальності «Технології в ресторанному господарстві».

Учасників олімпіади привітали голови журі – завідувач кафедри технології хлібопекарських  і кондитерських  виробів Володимир Ковбаса й декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко.


 

«Гуртожиток – наш другий дім»Конкурс на кращу кімнату гуртожитку «Гуртожиток – наш другий дім»

Згідно затвердженого плану виховної роботи 23 березня 2016 року  у гуртожитку факультету № 4 відбувся конкурс на кращу студентську кімнату. Основними критеріями для оцінювання кімнат визначено: раціональне розміщення меблів і обладнання; санітарний стан кімнат та санітарних блоків; художньо-естетичне оформлення;  умови для самопідготовки;  збереження майна в кімнаті;  підтримання порядку у місцях загального користування.


 

Урочиста подія – випуск магістрів спеціальності «Готельна і ресторанна справа»

29  лютого 2015 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) проведено церемонію урочистого вручення дипломів випускникам факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю  «Готельна і ресторанна справа».

 

 

«ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ»
27 лютого 2016 року в актовій залі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» пройшов І Всеукраїнський конкурс учнівської та студентської творчості «ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ» приурочений до 145 річчя від дня народження Лесі Українки.

 
 

 

Наукові досягнення студентів факультету  харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
25 лютого 2016 року в ПУЕТ було проведено Всеукраїнську наукову конференцію «ЛЕСЯ УКРАЇНКА – ПИСЬМЕННИЦЯ, ПЕРЕКЛАДАЧ, ФОЛЬКЛОРИСТ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ: ДО 145-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ».

 
 

 

«Леся Українка – 145-річчя від дня народження»
Кафедра педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  спільно з управлінням культури Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавським обласним відділенням Міжнародної організації «Жіноча громада», асоціацією «Klaipėdos žalieji» (Литовська Республіка), Харківсько-Полтавською єпархією Української Автокефальної Православної Церкви 25 лютого 2016 року провели всеукраїнську наукову конференцію «Леся Українка – письменниця, перекладач, фольклорист та громадський діяч: до 145-річчя від дня народження».

 

 

День усіх закоханих разом із ТРЦ «Київ»
14 лютого 2016 року у рамках співпраці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  та ТРЦ «Київ» студенти ПУЕТ відсвяткували день Святого Валентина та день народження торгово-розважального центру.

 
 
 

 

Вітчизна – це не хтось і не десь! Я теж Вітчизна!
4 лютого 2016 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»  відбувся урок мужності.

 
 
 

 

«Кузьма Скрябін: рік самотності»
2 лютого 2016 року рівно рік, як не стало відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна.

Студенти ПУЕТ вшанували пам'ять всіма улюбленого музиканта, приєднавшись до Всеукраїнської акції «Кузьма Скрябін: рік самотності». В холі університету зібрались шанувальники творчьості Кузьми Скрябіна та виконали найулюбленіші композиції.

 


 

25-річний ювілей громадської організації  «Полтавський центр німецької культури «Видерґебурт» 

30 січня 2016 року  професор кафедри педагогіки та суспільних наук  Ірина Петренко взяла участь в урочистих заходах, присвячених 25-річному ювілею громадської організації «Полтавський центр німецької культури «Відерґебурт». Урочисте зібрання було проведено в ПУЕТ. Проф. Ірина Петренко привітала учасників зібрання з ювілеєм та виголосила доповідь, присвячену  історії німецьких поселенців на Полтавщині, розповіла про їхній вклад у соціально-економічний, культурний, політичний, освітній розвиток краю.  

 

 

Навчалися викладачі прикладного мистецтва
Із 4 по 15 січня 2016 року були проведені авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка Чернівецької області, у якому підвищили кваліфікацію 26 осіб. Це перші авторські курси доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельнікова Віктора Юрійовича у цьому закладі, однак вони показали великий інтерес викладачів як до наукової школи кафедри «Проектування дидактичних систем у вищій школі» (2 особи бажають навчатися в аспірантурі ПУЕТ), так і до навчання у магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (також 2 особи).


 
30 січня Студентська рада ХТГРТБ взяла участь у зборі необхідних речей для безпритульних тварин Полтави, які знайшли собі тимчасовий прихисток у притулку. Нині у місцях тимчасового проживання тварин (котів та собак) настали важкі часи у зв'язку з похолоданням та великими стійкими морозами, але студенти не лишилися осторонь. За допомогою благодійних зборів для тварин були придбані продути харчування( крупи, м’ясо, молоко), медикаменти (шприци, перев’язувальний матеріал, антисептики). Тепер тваринам з притулку буде легше пережити зиму і зустріти весну здоровими. Така незначна підтримка тварин змогла врятувати не одне їх життя!
 

 
 
Наукова школа кафедри педагогіки та суспільних наук «Проектування дидактичних систем у вищій школі» (керівник школи – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Стрельніков Віктор Юрійович) у поточному році поповнилася новими молодими науковцями.
 

 
Із 23 листопада по 4 грудня 2015 року були проведені авторські курси підвищення кваліфікації викладачів на базі Новомосковського кооперативного коледжу економіки та права імені С.В. Литвиненка, у якому підвищили кваліфікацію 24 особи. Це вже другі за останній час авторські курси доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Стрельнікова Віктора Юрійовича. Раніше такі курси проводилися з 27 жовтня по 2 листопада 2014 року (слухачами курсів були 26 осіб).
 

 
7 грудня підведені підсумки  конкурсу  на кращу газету з нагоди «Свята професійної майстерності» факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 
 
 

 
 
4 грудня 2015 року у Полтавському університеті економіки і торгівлі на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу відбулося традиційне «Свято професійної майстерності». Ця феєрична подія щороку не припиняє дивувати й водночас захоплювати своєю красою та величчю. Студенти цього та інших факультетів отримують тут не лише ґрунтовні й професійні знання, а й вражають своєю фантазією та майстерністю всіх гостей свята.
 
 

 
20.11.2015 року в лабораторії «Інноваційних технологій в ресторанному господарстві» кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства відбувся майстер-клас, який проводив відомий журналіст, телеведучий і знавець продукції зі знаком якості Костянтин Грубич.
 

 
11 листопада у Вищому навчальному закладі «Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі»  відбулася гра «Кубок школи КВК». У грі брали участь чотири команди: «Бабій Бум», «Френдзона», «В Тренді», «Собрание»,­ три з яких представляли факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 

 
На передодні святкування Міжнародного дня студента молодь ПУЕТ взяла участь у фіналі обласного проекту «Наша єдина студентська родина». Це стало найбільш яскравою і феєричною подією студентського життя, основна мета якої – привернути увагу громадськості до проблем нашої країни та привітати всіх студентів із Міжнародним днем студента.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 листопада 2015 року професор кафедри педагогіки та суспільних наук  Ірина Миколаївна Петренко провела зустріч із Миколою Яковичем Нечитайлом, лауреатом ХІІІ, XIV, XV конкурсу «Українська мова – мова єднання, лауреатом премії імені Панаса Мирного. На зустрічі була присутня група  ТХ-12 факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
 

 
З 4 по 6 листопада 2015 року студенти ІІ курсу спеціальності «Туризм» факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Шандиба Альона, Покшіна Ірина і Олексенко Вікторія взяли участь у ІІ Міжнародному турнірі з історії, який відбувся в Київському університеті Бориса Грінченка.
 

 
3 листопада 2015 року на запрошення д.і.н., професора кафедри педагогіки і суспільних наук Ірини Петренко було прочитано лекцію к.і.н., науковим співробітником Полтавського краєзнавчого музею Оленою Замурою на тему  «Шлюби в Гетьманщині у XVIII столітті у світлі історичної демографії».
 
 

 
2 листопада 2015 року студенти групи Т-12 під керівництвом професора Ірини Петренко здійснили екскурсію в Літературно-меморіальний музей   В.Г. Короленка. Студенти оглянули музейний комплекс: меморіальну садибу письменника – пам’ятку історії кінця XIX – поч. XX ст., флігель, де міститься виставкова зала, та могилу письменника і його дружини на території міського парку «Перемога».   
 

 
4–6 листопада в м. Київ на базі виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» відбувся перший Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST-2015» з нагоди започаткування діяльності громадської спілки «Український кулінарний союз» Ukrainian culinary union») та святкування Міжнародного дня кухаря і кулінара.
 

 

Гран-прі фестивалю-конкурсу "Салют, Карпати-Буковель!"

Із 28 до 31 жовтня 2015 року на курорті «Буковель» (Івано-Франківська область) відбувся Міжнародний багатожанровий творчий фестиваль-конкурс «Салют, Карпати-Буковель!».

 

 

 

 

Дебют першокурсника на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

24 жовтня 2015 року в рамках загальноуніверситетського конкурсу «ПУЕТ має таланти» відбулося яскраве свято, підготовлене першокурсниками факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу за сприяння студентської ради факультету «Дебют першокурсника».

«Дебют першокурсника» – це незабутнє, надзвичайно цікаве, сповнене несподіванок, романтичне та веселе свято. Приємно, що вже багато років поспіль студенти-першокурсники долучаються до культурно-масового життя університету.


 

Тренінг «Командотворення. Управління процесом комунікації у професійних стосунках»

22 жовтня 2015 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) проведений навчальний тренінг «Командотворення. Управління процесом комунікації у професійних стосунках» із метою розвитку групової  згуртованості та взаємодії  студентської ради факультету ХТГРТБ. Для проведення тренінгу було запрошено практикуючого психолога ПУЕТ Анжеліку Анатоліївну Московченко.


 

СУЧАСНІ ЗНАННЯ І ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ

21 жовтня 2015 року, за традицією, кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства проведена студентська конференція «Результати та перспективи розвитку професійного стажування студентів».

 


 

Студентка факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Тетяна Сапа стала переможницею у конкурсу есеїв «Україна – це ми» 

14 жовтня 2015 року в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка було проведено конкурс есеїв на патріотичну тематику «Україна – це ми», приуроченого до Дня захисника України.  За результатами конкурсу ІІІ місце посіла студентка факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, староста групи ГРС-11 Тетяна Сапа.   

 

 

12 жовтня 2015 року в рамках загальних зборів студентської ради факультету ХТГРТБ  відбулися вибори на посади голови та заступників голови студентської ради.

Програма зборів включала такі питання:

  • звіт про роботу студентської ради факультету у 2 семестрі 2014-2015 н.р. діючої голови Марини Каленіченко (гр.Т-41);
  • доповідь кандидатів на посаду голови студентської ради Аліни Стіфарової (ГРС-22) й Олександра Нікологорського (ГРС-32);
  • оголошення результатів таємного голосування.

 

Захоплююча екскурсія до ботанічного саду

8 жовтня 2015 року студенти факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  відвідали ботанічний сад Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка

 

 

 

ХХІІ МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ САЛОН  «УКРАЇНА – 2015»

30 вересня 2015 року викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу д.геогр.н. професор Шуканов Павло Васильович, к.геогр.н. доцент Логвин Михайло Михайлович, к.е.н. доцент Карпенко Юрій Вікторович, к.е.н., доцент Тараненко Олександр Олексійович і старший викладач Литвин Олена Миколаївна разом із студентами третього та четвертого курсів напряму підготовки «Туризм» відвідали ХХІІ Міжнародний туристичний салон  «Україна – 2015».


 

УРОЧИСТІ  З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ТУРИЗМУ

27 вересня вся туристична громадськість визначатиме Всесвітній день туризму. В цей день і українські мандрівники святкують День туризму в Україні. З цієї нагоди 22 вересня 2015 року в Полтавському академічному обласному театрі ляльок відбулися святкові урочисті збори фахівців туристичної галузі Полтавщини.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 вересня в Житомирі урочисто вітали призерів Все­українського конкурсу про­фе­сійної майстерності «Кращий кухар споживчої кооперації України 2015».

Мета конкурсу – підвищення індивідуальної майстерності, удосконалення традиційних і нових технологій, впровадження прогресивних методів їх приготування, обмін досвідом роботи і пропаганда професії кухаря.


 

ЄВРОПЕЙСЬКА КУХНЯ - МАЙСТЕР-КЛАС 

23 вересня 2015 року на базі лабораторного комплексу «Інноваційні технології в ресторанному господарстві» кафедри технологій харчових виробництв  і ресторанного господарства відбувся майстер-клас  приготування таких страв європейської кухні як «Гаспаччо» (іспанська кухня), «Рулька запечена» (німецька кухня).

 

 

Фестиваль «ART FOOD FEST»

19 вересня 2015 року на відкритому майданчику біля ТРЦ «КИЇВ»  відбувся фестиваль «ART FOOD FEST».

На фестивалі можна було ознайомитися з новими брендами підприємств харчування або представити власний, поспілкуватися і налагодити нові бізнес-контакти, скуштувати смачнe та здорову їжу й напої.

 

 

 

9 вересня 2015 р. деканат факультету ХТГРТБ  провів зустріч-презентацію для першокурсників.

Присутнім розповіли про діяльність студентського самоврядування  університету: голова студентської ради  університету Олександр Онопрієнко  (гр. ТХ-41), в.о. голови студентської ради факультету Аліна Стіфарова (гр. ГРС-22).


 

Вітаємо вас з Днем знань і початком нового навчального року!

 

 

 

 

27 травня 2015 року на базі лабораторного комплексу кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства було проведено майстер-клас «Страви східної кухні».

Особливістю майстер-класу було те, що проводили його студенти підготовчого відділення  ПУЕТ Карандіп (Індія) та Ільяс Нассер (Пакістан). Вони не тільки продемонстрували автентичні технології приготування страв, а й розповіли про особливості харчування, культуру споживання, сімейні традиції країн  Сходу, відповіли на запитання.


 

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИПУСКНИКАМИ СУМСЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНІКУМУ

19 травня 2015 р. відбулася зустріч представників факультету Харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ХТГРТБ) зі студентами-випускниками спеціальності «Ресторанне обслуговування» Сумського кооперативного технікуму.


 

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ "ГАСТРОНОМІЧНА ГОСТИННІСТЬ ПОЛТАВЩИНИ"

16 травня в Україні відзначається День Європи - свято, яке бере свій початок із 2003 року. Саме у цей день українці знайомляться з культурою, побутом та перевагами життя у ЄС.

 


 

Свято народного мистецтва «Решетилівська весна 2015»
1 травня в селищі Решетилівка пройшло обласне свято  народного мистецтва «Решетилівська весна». Це свято ознаменовано демонстрацією народної творчості всіх осередків Решетилівського району. Творчі колективи й навчальні заклади всього Решетилівського району в цей день продемонстрували свої творчі здобутки.

 
 

 

«Врятуй життя ближнього!»

Студенти ПУЕТ прийняли участь у благодійному проекті «Врятуй життя ближнього!». Даний проект направлений на навчання жителів міста надавати першу долікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.
В цьому році проект супроводжувався збором благодійних коштів на підтримку постраждалих воїнів АТО та їх сімей.


 
У лютому – березні 2015 р. у Харківському державному університеті харчування і торгівлі проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"  протягом 2014–2015 н.р.
 

 

Людина щаслива, якщо вона хоче повертатись додому і коли хоче йти на роботу

22–23 квітня представники Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) взяли участь у семінарах-тренінгах із утілення ініціативи "Університет, дружній до сім'ї".

 

 
 
21–22 квітня 2015  року у ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки  і торгівлі» відбулася ХХХVIII наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».
 
 

 

ВІДКРИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ

16 квітня 2015 року у вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося урочисте відкриття Студентської туристичної агенції (Student Tourist Agency – STA).

 

 

Тренінг адаптації та згуртування колективу

15 квітня 2015 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) проведений навчальний тренінг «Командотворення. Управління процесом комунікації у професійних стосунках» із метою розвитку  групової  згуртованості та взаємодії  студентської ради факультету ХТГРТБ. Для проведення тренінгу було запрошено практикуючого психолога ПУЕТ Московченко Анжеліку Анатоліївну.   


 

Проведено круглий стіл  «Проблеми та перспективи розвитку мережі туристичних інформаційних центрів в Полтавській області»

9 квітня 2015 року в ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося засідання круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку мережі туристичних інформаційних центрів в Полтавській області», організованого Департаментом інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації спільно з науковцями кафедри туристичного та готельного бізнесу  Полтавського університету економіки і торгівлі.


 
1–2 квітня 2015 року відбувся конкурс  професійної майстерності на тему «Моє професійне обличчя», який проводився серед майстрів виробничого навчання (професія – кухар) Державного професійно-технічного навчального закладу «Полтавське вище професійне училище ім. А. О. Чепіги».
 
 

 
 
27 березня в ресто-клабі «ПОДІУМ» за сприяння тренінг-центру барменів «EUPHORIA», який нещодавно розпочав свою роботу в ПУЕТ, відбувся відкритий коктейль-тренінг  від однієї з провідних міксологів України, бренд-амбасадора компанії «ProBar» Анастасії Судак.
 
 
 

 
1 квітня 2015 року на базі лабораторного комплексу кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства бренд-шеф кухар ГРК «Віват-Провінція» Тимофій Гаєвий провів майстер-клас «Стейк із м’яса страуса».
 
 

 
Традиційно 1 квітня – День сміху, гумору і хорошого настрою. Тому до найвеселішого дня року факультет Харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу запропонував усім бажаючим згадати своє дитинство та взяти участь у мегакумедному Internet фотоконкурсі «Ми родом з 90-х!».
 
 

 
 
25–27 березня 2015 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) відбувся  II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» та спеціальності «Технології в ресторанному господарстві».
 

 

ХХІ виставка UITT «Україна – Подорожі і туризм»

«У кожної подорожі є своя потаємна мета, про яку сам мандрівник не має уявлення», - сказав хтось із відомих …  І це дійсно так, незважаючи на те, чи це довготривалий політ на інший материк, чи коротенька подорож по рідному краю. В цьому ми мали змогу пересвідчитись 25 березня 2015 року, адже завдяки керівництву нашого університету і чудовій організаційній підготовці кафедри туризму в особі Скляра Георгія Павловича ми отримали неабиякий заряд бадьорості та яскраві враження від поїздки на традиційний туристичний форум, який двічі на рік збирає в Києві гостей з усього світу.

 

19 березня 2015 року в рамках проекту студентської ради Полтави «Наше місто» проведено акцію «Приберемо наше місто разом», до якої активно долучилися студенти ПУЕТ.
Небайдужі  до порядку та чистоти студенти факультету ХТГРТБ зайнялися прибиранням одного з найулюбленіших і наймальовничіших місць відпочинку полтавців – берега Ворскли.
 

 
18 березня 2015 року, за традицією, на базі лабораторного комплексу кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства майстер-клас «Українська автентична кухня» проводив бренд-шеф кухар ГРК «Віват-Провінція», учасник теле-проекту «На ножах» - Пекельна кухня 3 -  Тимофій Гаєвий.
 
 

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ, студентів факультету ХТГРТБ,  які вибороли почесне І місце в загальнокомандному змаганні з триборства

12 березня 2015 року на кафедрі фізичного виховання  ПУЕТ (спортивний комплекс "Олімп") відбулися змагання з триборства серед збірних команд факультетів ПУЕТ. Від кожного факультету змагалися 4 хлопці та 4 дівчини.

 

 

МАЙСТЕР-КЛАС з демонстрацією функціональних можливостей пароконвектомата фірми «Rational»

11–12 березня 2015 р. у Вищому навчальному закладі «Полтавський університет економіки і торгівлі» на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу на базі кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства  відбувся майстер-клас для працівників закладів ресторанного господарства м. Полтави та Полтавської області, де були продемонстровані функціональні можливості пароконвектомата фірми «Rational» (Німеччина). Проводив майстер-клас бренд-шеф фірми «Rational» Юрій Медвєдєв, йому асистувала студентка 4 курсу групи ТХ-41 Тетяна Углікова.


 

Відбулися збори студентів  факультету ХТГРТБ - мешканців гуртожитку №4

Студентське життя – це зустрічі з вірними друзями, відкриття і перемоги на шляху пізнання,  перше кохання… Це уміння налагоджувати дружні стосунки з людьми,  жити в колективі.

Далеко не всім швидко вдається адаптуватися до умов гуртожитку,  до самостійного вирішення буденних побутових проблем.


 

Літературний вечір «Сторінками вічності: від класики до сучасності»

10 березня на факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу відбувся літературний вечір «Сторінками вічності: від класики до сучасності», присвячений Всесвітньому дню поезії.

 


 

Фотоконкурс «Дівчина-Весна» факультету ХТГРТБ

Весна… Це пора, коли разом із природою прокидається і квітне краса наших дівчат!

Саме тому до Міжнародного жіночого дня на  факультеті харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу вирішили провести фотоконкурс у соціальній мережі «Дівчина-Весна».

 

Урочиста подія – випуск магістрів спеціальності "Готельна і ресторанна справа"

5 березня 2015 року у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) проведено церемонію урочистого вручення дипломів випускникам факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю  «Готельна і ресторанна справа». Відповідно до наказу про випуск успішно пройшли Державну атестацію 12 випускників, 8 із яких отримали дипломи з відзнакою.

 

 
24 лютого 2015 року в рамках загальних зборів студентської ради факультету ХТГРТБ  відбулися вибори  на посади голови та заступників голови студентської ради.
 
 

 

Перший в Полтавській області ліцензований тренінг-центр барменів «EUPHORIA» відкрився в ПУЕТ

У Полтавському університеті економіки і торгівлі за підтримки ректора Нестулі О. О. відкрився ліцензований тренінг-центр барменів «EUPHORIA». Відкриття треніг-центру відбулося напередодні міжнародного дня бармена, який світ відзначає 6 лютого.  

Ініціював відкриття тренінг центру випускник факультету харчових технологій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ПУЕТ, а нині регіональний представник Асоціації барменів України ­- Олександр Єжов.


 

КОНКУРС «ВАРЕНИКИ З  ЛЮБОВ’Ю» 

Ідея проведення цікавого кулінарного конкурсу народилася на початку року. Однак на традиційні Меланчині вареники більшість студентів роз’їхалась на канікули, тож було вирішено зробити смачним День закоханих. Так і народилася назва кулінарного конкурсу – «Вареники з любов’ю».


 
 
Існує безліч ідей, як створити затишок у гуртожитку. Щоб виявити найцікавіші, був проведений конкурс «Краща кімната» у гуртожитку № 4.

 


 

1


 

1