Новини ННІІТУ

Отримання дипломів доктора та кандидата наук!

5 березня 2019 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Мандрі Володимиру Володимировичу, який захищав дисертацію 19 жовтня 2018 року в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

Отримання диплома кандидата наук!

18 грудня 2018 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Циганчуку Роману Олеговичу, який захищав дисертацію 19 жовтня 2018 року в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

 

Успішні захисти двох кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02

15 березня 2019 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було успішно проведено захисти двох кандидатських дисертацій.

 


100-РІЧЧЯ ВІД ЧАСУ ЗАСНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Національна академія наук України 7 грудня відсвяткувала 100-річчя з дня заснування, а її президент Борис Патон, 100- річчя з дня народження.

 
 
 
 
 
 

 
У ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 14–15 листопада 2018 р. відбулася XLIІІ Міжнародна науково-методична конференція «Якість вищої освіти: компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця».
 
 
 
 
 
 
 
 

Участь у конференції «Data: DX core asset Как заставить данные работать на бизнес?»

Представництво американської фірми InterSystems 23 жовтня 2018 р. провела конференцію на тему «Data: DX core asset Как заставить данные работать на бизнес?».

 
 
 
 

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

19 жовтня 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій.

 


Участь у захисті докторської дисертації як опонент

16 жовтня 2018 р. у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка відбувся успішний захист докторської дисертації Баженової Олени Володимирівни на тему «Зовнішня стійкість економіки України: теорія і практика моделювання» за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».


 

Участь у Національній науково-методичній конференції

На базі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 4-5 жовтня 2018 р. відбулася Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка».

 

 

 


Вітаємо доктора та кандидата наук із отриманням дипломів!

На підставі рішення Атестаційної колегії від 16 травня 2018 року:

Диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримав Мінц Олексій Юрійович.

Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримала Удачина Катерина Олександрівна.

Захисти були проведені 02 лютого 2018 року Спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02.

Бажаємо доктору та кандидату наук нових наукових здобутків, невичерпної енергії, творчих злетів, реалізації всіх життєвих задумів та мрій!


В ПУЕТ проведено методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 04 по 08 листопада 2017 року було проведено методичного семінару для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

 


Методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 4 по 8 червня 2018 р. Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління проводитиме методичний семінар для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ). Це третій рік поспіль проводиться семінар на базі нашого університету.

Запрошуємо головних бухгалтерів (заступників, що введуть фінансову звітність) ВНЗ Міністерства освіти і науки України взяти участь у роботі семінару та висловити свої побажання з удосконалення ІАСУ ФР МОНУ.

Фото програми семінару

 


Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференціїУ Маріупольському державному університеті 18–19 квітня 2018 р. відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи».

 

 

 


Монографія про методологію моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці

У 2017 році під загальною редакцією директора Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, чл.-кор. НАНУ, доктора економічних наук, професора Ю. Г. Лисенка була опублікована монографія його докторанта Мінца О. Ю. «Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці».

 

 


Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарстваУ Науково-практичному виданні «Незалежний АУДИТОР» № 22 (IV) 2017 була опублікована стаття Ю. Г. Лисенка та І. О. Пінчук «Міждисциплінарність у теоретичному дослідженні суспільного господарства»

 

 

 


Підтримка вітчизняного виробника

25 січня 2018 року на кафедрі бухгалтерського обліку та аудиту пройшло обговорення можливості співпраці із українським розробником програмного забезпечення для бухгалтерського обліку – компанією IT-enterprise, та напрями реалізації проекту Центром підготовки персоналу Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет  економіки і торгівлі»

Директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління д.е.н., професор, чл.-кор НАНУ Лисенко Ю.Г. представив можливі напрями взаємодії між викладачами, бізнесом та розробником програмного забезпечення по вивченню і впровадженню української бухгалтерської програми для малого і середнього бізнесу „MASTER:Бухгалтерія”. 

Монографія про модернізацію процесів управління морським торговельним портом

У лютому була опублікована монографія докторанта кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики Мандри В.В. «Модернізація процесів управління морським торговельним портом: методологія, моделі та методи». за ред. д.е.н., проф. Жерліцина Д. М. Рецензентом по дисертації Мандри В.В. виступає директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Лисенко Ю.Г.

У монографії проведено методологічний аналіз сучасних інструментів уп­равління фінансово-господарською діяльністю морського торговельного порту. Визначено особливості реалізації сучасної методології управління морськими торговельними портами як складовими транспортно-вантажних систем та   укрупнених ланцюгів постачань.

Для науковців, менеджерів підприємств, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів галузі знань «Управління та адміністрування».

До бібліотеки ПУЕТ було передано 2 примірника.

  

Вихід монографії «Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління»

За декілька днів до Нового року була видана монографія «Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління».

Авторський колектив монографії складається із:

 • Лисенко Ю. Г. (загальна редакція; вступ; розділи 1, 2, 7);
 • Жерліцин Д. М. (загальна редакція; розділи 4, 5; п. 1.1, 6.1, 7.2);
 • Мандра В. В. (розділи 6, 7);
 • Мінц О. Ю (пп. 3.1, 3.2, 3.3; п. 2.3);
 • Стрижак Г. Ю. (п. 1.3, п.7.3);
 • Семенча І. Є., Тростянська К. М. (п. 3.4);
 • Педченко Н. С., Берлін В. М., Лев В. М.(розділ 4);
 • Кравченко В. М. (п.6.1);
 • Мизнікова М. О. (пп. 6.2, 6.3);
 • Запатріна І. В. (п.2.4);
 • Васильченко К. Г. (п. 7.3).

У монографії проведено методологічний аналіз сучасних інструментів управління фінансовими системами на різних рівнях обґрунтування та прийняття рішень. Визначені особливості реалізації сучасної парадигми управління у межах фінансових систем держави й окремих суб’єктів господарювання. Розроблені інструменти управління державними фінансами, фінансами підприємств реального сектору економіки, фінансової сфери, транспорту. Сформульований комплекс організаційних, імітаційних, нейромережевих моделей прийняття фінансових рішень.

Монографія буде корисна науковцям, працівникам державних органів влади та менеджерам підприємств, викладачам, докторантам, аспірантам, студентам усіх спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування» та спеціальності «Економіка».

До бібліотеки ПУЕТ було передано 2 примірника. 

Монографія із економічної безпеки національної економіки

У січні 2018 року була опублікована монографія член-кореспондента НАН України, д.е.н., проф. Лисенка Ю.Г. «Модернізація системи управління економічною безпекою національної економіки: методологія, індикатори та інструменти».

У монографії проведено аналіз сучасних систем управління економічною безпекою.

Виділено основні структурні елементи економічної безпеки національної економіки й напрями вирішення проблеми забезпечення економічної безпеки на мікро- і макрорівнях.

Запропоновано моделі, методи та інформаційні технології щодо модернізації систем управління економічною безпекою на різних рівнях національної економіки.

До бібліотеки ПУЕТ було передано 2 примірника. 

Прийом делегації Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

14 березня 2018 року в ПУЕТ була прийнята делегація представників Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в складі: Хруслова Надія Семенівна – начальник планово-фінансового відділу – керівник делегації; Іваненко Людмила Олександрівна – начальник Управління якості освіти; Шило Олег Леонідович – директор Центру інформаційних технологій; Максименко Лариса Михайлівна – начальник контрактного відділу; Попій Ірина Василівна – директор Центру документообігу.

  

Подання кандидатури Лисенка Ю.Г. в академіки НАН України

В газеті «Урядовий кур’єр» від 5 грудня 2017 року було опубліковано (https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2017-12-04/229_6098r.pdf) оголошення від Національної академії наук України про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України зі спеціальності «Економічна безпека» відділення економіки. 

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

2 лютого 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій.

На захисті було представлено дисертацію Мінца Олексія Юрійовича на тему «Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Також було представлено дисертацію Удачиної Катерини Олександрівни на тему «Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Участь у захисті докторської дисертації як опонент

29 січня 2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м Київ) відбувся успішний захист докторської дисертації Хохлова Валентина Юрійовича на тему «Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності» за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». 

Участь як опонента у захисті докторської дисертації

15 грудня 2017 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист докторської дисертації Шерстенникова Юрія Всеволодовича на тему «Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

В ПУЕТ проведено навчально-практичний семінар з питань ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 07 по 09 листопада 2017 року було проведено навчально-практичний семінар з питань Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

 

 

 

До уваги бухгалтерів, провідних економістів, співробітників відділу кадрів!

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» буде проведено навчально-практичний семінар з питань Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

Семінар відбудеться в період з 07 по 09.11.2017 року за адресою:

м. Полтава, вул. Коваля, 3

Запрошуємо всіх бажаючих!

З питань семінару звертатися: Зінченко Людмила Василівна (053) 222-06-08 

 

 

Директор ННІІТУ взяв участь у засіданні Ради ректорів і директорів кооперативних ЗВО України

25-26 жовтня 2017 р. у Вінницькому кооперативному інституті відбулося засідання Ради ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України. Від ПУЕТ із доповідями виступали ректор О.О. Нестуля, перший проректор Н.С. Педченко та директор ННІІТУ Ю.Г. Лисенко – «Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом».

 

  

Отримання дипломів кандидатів наук!

10 липня 2017 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав надруковані дипломи захистившимся дисертантам в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 (захисти відбулися 31 березня 2017 року).

 

  

Черговий захист докторської дисертації!

Не дивлячись на спеку та відпустки спеціалізована вчена рада Д 44.877.02, майже в повному складі, провела 4 липня 2017 захист докторської дисертацій.

На засіданні було представлено дисертацію Кравченка Володимира Миколайовича на тему «Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

Вітаємо Тростянську Карину Миколаївну із отриманням диплома кандидата наук!

Під час засідання спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02 4 липня 2017 року було вручено Тростянській Карині Миколаївні диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримала.

 

  

Методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» із 6 по 10 червня 2017 р. відбудеться методичний семінар для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

Запрошуємо головних бухгалтерів (заступників, що введуть фінансову звітність) ВНЗ Міністерства освіти і науки України взяти участь у роботі семінару та висловити свої побажання з удосконалення ІАСУ ФР МОНУ.

  

Отримання перших дипломів!

19 травня 2017 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав надруковані дипломи першим захистившимся дисертантам в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 (перші захисти відбулися 1 лютого 2017 року).

  

Спеціалізована вчена рада  Д 44.877.02 успішно провела захисти дисертацій

31 березня 2017 в Полтавському університеті економіки і торгівлі вдруге було проведено захисти дисертацій спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02

  

Перші захисти дисертацій, проведенні спеціалізованою вченою радою  Д 44.877.02

1 лютого 2017 в Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено перші захисти дисертацій спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02.

 

  

Нагородження  слухачів курсів із програмування за СУБД Cache

28 листопада 2016 року на засіданні вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі відбулося нагородження слухачів курсів з програмування за СУБД Cache.

 

  

Курси із СУБД Cachе у ПУЕТ

Із 24 по 28 жовтня 2016 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі проходили курси зі створення баз даних за допомогою системи управління базами даних Caché, розробленою американською фірмою InterSystems.

 

  

Співпраця Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «ПУЕТ» із Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи»

7 вересня 2016 р. до Полтавського університету економіки і торгівлі завітали ректор Смовженко Тамара Степанівна, перший проректор Кузнєцова Анжела Ярославівна та завідувач кафедри кібербезпеки Гордєєв Олександр Олександрович Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (м. Київ). 

Виїзне засідання НАН України в ПУЕТ

14-15 грудня 2015 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося виїзне засідання  відділення економіки Національної академії наук України, в рамках якого проведено круглий стіл на тему «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти». Як відзначила академік НАНУ, академік-секретар Відділення економіки, доктор економічних наук, професор, директор НДІ «Демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи» Лібанова Елла Марленівна подібне засідання проведено вперше на базі університету.