Новини ННІІТУ

Подання кандидатури Лисенка Ю.Г. в академіки НАН України

В газеті «Урядовий кур’єр» від 5 грудня 2017 року було опубліковано (https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2017-12-04/229_6098r.pdf) оголошення від Національної академії наук України про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України зі спеціальності «Економічна безпека» відділення економіки.


 

Успішні захисти докторської та кандидатської дисертацій у раді Д 44.877.02

2 лютого 2018 в Полтавському університеті економіки і торгівлі у спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 було проведено захисти докторської та кандидатської дисертацій.

На захисті було представлено дисертацію Мінца Олексія Юрійовича на тему «Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Також було представлено дисертацію Удачиної Катерини Олександрівни на тему «Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


 

Участь у захисті докторської дисертації як опонент

29 січня 2018 р. у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України (м Київ) відбувся успішний захист докторської дисертації Хохлова Валентина Юрійовича на тему «Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності» за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».


 

Участь як опонента у захисті докторської дисертації

15 грудня 2017 р. у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) відбувся успішний захист докторської дисертації Шерстенникова Юрія Всеволодовича на тему «Моделювання процесів розвитку структури і властивостей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної системи» зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


 

В ПУЕТ проведено навчально-практичний семінар з питань ІАСУ ФР МОНУ

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з 07 по 09 листопада 2017 року було проведено навчально-практичний семінар з питань Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

 

 

 

До уваги бухгалтерів, провідних економістів, співробітників відділу кадрів!

На базі Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» буде проведено навчально-практичний семінар з питань Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

Семінар відбудеться в період з 07 по 09.11.2017 року за адресою:
м. Полтава, вул. Коваля, 3

Запрошуємо всіх бажаючих!

З питань семінару звертатися: Зінченко Людмила Василівна (053) 222-06-08


 

 

 

Директор ННІІТУ взяв участь у засіданні Ради ректорів і директорів кооперативних ЗВО України

25-26 жовтня 2017 р. у Вінницькому кооперативному інституті відбулося засідання Ради ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України. Від ПУЕТ із доповідями виступали ректор О.О. Нестуля, перший проректор Н.С. Педченко та директор ННІІТУ Ю.Г. Лисенко – «Інноваційні технології в управлінні навчальним закладом».

 

 


 

Отримання дипломів кандидатів наук!

10 липня 2017 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав надруковані дипломи захистившимся дисертантам в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 (захисти відбулися 31 березня 2017 року).

 

 


 

Черговий захист докторської дисертації!

Не дивлячись на спеку та відпустки спеціалізована вчена рада Д 44.877.02, майже в повному складі, провела 4 липня 2017 захист докторської дисертацій.

На засіданні було представлено дисертацію Кравченка Володимира Миколайовича на тему «Моделі проблемно-орієнтованого управління економічними об’єктами» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.


 

Вітаємо Тростянську Карину Миколаївну із отриманням диплома кандидата наук!

Під час засідання спеціалізованої вченої ради Д 44.877.02 4 липня 2017 року було вручено Тростянській Карині Миколаївні диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримала.

 

 


 

Методичний семінар для користувачів ІАСУ ФР МОНУ

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» із 6 по 10 червня 2017 р. відбудеться методичний семінар для користувачів Інформаційно-аналітичної системи управління фінансовими ресурсами Міністерства освіти і науки України (ІАСУ ФР МОНУ).

Запрошуємо головних бухгалтерів (заступників, що введуть фінансову звітність) ВНЗ Міністерства освіти і науки України взяти участь у роботі семінару та висловити свої побажання з удосконалення ІАСУ ФР МОНУ.

 


 

Отримання перших дипломів!

19 травня 2017 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав надруковані дипломи першим захистившимся дисертантам в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 (перші захисти відбулися 1 лютого 2017 року).

 


 

Спеціалізована вчена рада  Д 44.877.02 успішно провела захисти дисертацій

31 березня 2017 в Полтавському університеті економіки і торгівлі вдруге було проведено захисти дисертацій спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02

 


 

Перші захисти дисертацій, проведенні спеціалізованою вченою радою  Д 44.877.02

1 лютого 2017 в Полтавському університеті економіки і торгівлі було проведено перші захисти дисертацій спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02.

 

 


 

Нагородження  слухачів курсів із програмування за СУБД Cache

28 листопада 2016 року на засіданні вченої ради Полтавського університету економіки і торгівлі відбулося нагородження слухачів курсів з програмування за СУБД Cache.

 

 


 

Курси із СУБД Cachе у ПУЕТ

Із 24 по 28 жовтня 2016 р. у Полтавському університеті економіки і торгівлі проходили курси зі створення баз даних за допомогою системи управління базами даних Caché, розробленою американською фірмою InterSystems.

 

 


 

Співпраця Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління Вищого навчального закладу Укоопспілки «ПУЕТ» із Державним вищим навчальним закладом «Університет банківської справи»

7 вересня 2016 р. до Полтавського університету економіки і торгівлі завітали ректор Смовженко Тамара Степанівна, перший проректор Кузнєцова Анжела Ярославівна та завідувач кафедри кібербезпеки Гордєєв Олександр Олександрович Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» (м. Київ).


 

Виїзне засідання НАН України в ПУЕТ

14-15 грудня 2015 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулося виїзне засідання  відділення економіки Національної академії наук України, в рамках якого проведено круглий стіл на тему «Сучасні проблеми управління економікою: трансформація механізмів фінансування соціальної сфери та освіти». Як відзначила академік НАНУ, академік-секретар Відділення економіки, доктор економічних наук, професор, директор НДІ «Демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи» Лібанова Елла Марленівна подібне засідання проведено вперше на базі університету.