Отримання дипломів кандидатів наук!

10 липня 2017 року Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України видав надруковані дипломи захистившимся дисертантам в Спеціалізованій вченій раді Д 44.877.02 (захисти відбулися 31 березня 2017 року).

Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці отримав Подскребко Олександр Сергійович.

Диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки отримав Чинчик Анатолій Анатолійович.

Бажаємо, щоб будь-які творчі та професійні починання закінчувались незмінним успіхом і тріумфом!