Наука

Подання кандидатури Лисенка Ю.Г. в академіки НАН України

В газеті «Урядовий кур’єр» від 5 грудня 2017 року було опубліковано (https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2017-12-04/229_6098r.pdf) оголошення від Національної академії наук України про наявність вакансій дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України зі спеціальності «Економічна безпека» відділення економіки.

Рішенням Вченої ради ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 19 грудня 2017 року протокол № 11 було подано кандидатуру Лисенка Ю.Г. директора Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України.

Ректор ПУЕТ Нестуля О. О. звернувся до наступних організацій з проханням підтримати подану кандидатуру:

  • Національний університет «Львівська політехніка»
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Національна академія педагогічних наук України
  • Київський національний університет будівництва і архітектури
  • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

а також вельмишановних академіків НАН України Туницю Ю. Ю. та Буркинського Б.В.

Відзив про наукову діяльність

Відомості про основні наукові доробки

Загальна методологія

Лист-підтримка_від Буркинського Б.В.

ЛИСТ-ПІДТРИМКА_від Кулікова П.М.

Нагороди

Основні публікації

Подання

Хронологічний показчик