Наука
Головна / Наука / Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації (ПРЦДСРК)

Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації (ПРЦДСРК)

З метою сприяння науковим дослідженням на кооперативну тематику та застосування на практиці результатів, одержаних науковцями у ході вивчення проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху, в Полтавському університеті економіки і торгівлі 1 вересня 2009 р. розпочав діяльність Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації (ПРЦДСРК).

Його директором призначено доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри грошового обігу і кредиту ПУЕТ Пантелеймоненка Андрія Олексійовича.

Основними завданнями ПРЦДСРК є:

 • ефективне використання наукового потенціалу науковців ПУЕТ та інших ВНЗ регіону для організації наукових досліджень проблем вітчизняного та зарубіжного кооперативного руху; 
 • організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень та розробка послуг, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів науки й розвитку вітчизняної економіки шляхом кооперування населення, покращення добробуту громадян України; 
 • підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання у навчальному процесі результатів наукових досліджень на кооперативну тематику, широкого залучення студентів до їх виконання, формування наукової школи з проблем кооперації; 
 • участь вчених у вирішенні соціально-економічних проблем на основі пропозицій до національних, міждержавних, галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних програм; 
 • експертна оцінка дисертаційних робіт, рецензування монографій, статей, які мають кооперативну проблематику; 
 • розвиток взаємовигідних міжнародних зв’язків щодо досліджень розвитку кооперативного руху; 
 • виконання спільних науково-дослідних проектів при збереженні та захисті національних пріоритетів, міжнародний обмін науково-практичною інформацією, технологіями, спільне опублікування наукових статей, монографій, проведення виставок-ярмарків тощо, які мають кооперативну тематику; 
 • підготовка та участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги щодо розвитку кооперативного руху в Україні; 
 • проведення науково-методичних, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, виставок, презентацій, засідань круглих столів на кооперативну тематику; 
 • залучення до науково-практичної кооперативної діяльності талановитої студентської молоді до участі в університетських, Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіадах, конкурсах, виставках тощо; 
 • підготовка та поширення матеріалів пропагандистського характеру щодо розвитку кооперативного руху та діяльності ПРЦДРК серед широкого загалу громадян України; 
 • сприяння поширенню кооперативних знань у інших навчальних закладах, у тому числі середніх школах; 
 • співпраця зі всіма зацікавленими у поширені кооперативних знань і досвіду особами та організаціями (кооперативними організаціями, дорадчими службами, спілками та асоціаціями фермерів, землевласників та землекористувачів, підприємців тощо); 
 • заснування наукового клубу дослідників кооперативного руху із залученням провідних учених України, близького та далекого зарубіжжя.

Запрошуємо всіх зацікавлених осіб до взаємовигідної співпраці!


Контактна інформація

Полтавський регіональний центр досліджень і сприяння розвитку кооперації

36014, м.Полтава, вул.Коваля, 3, кім. 325

 Тел./факс (0532) 56-10-02

 

Сайт: prcrp.puet.edu.ua