Практична підготовка НДЦ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ТА ПЕРЕДМАГІСТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ НА БАЗІ НДЦ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА»

Переддипломна та передмагістерська експертна практика, яка проводиться на завершальному етапі безперервної підготовки фахівців на базі НДЦ «Незалежна експертиза», є важливою формою вдосконалення професійної та практичної підготовки і відповідає вимогам. Мета практики полягає у:

  • поглибленні та закріпленні теоретичних знань;
  • оволодінні практичними навичками з використання сучасних форм організації, методів товарознавчої, експертної та митної діяльності і методик та засобів їх впровадження, набуття умінь, прийомів з виконання конкретних функцій експерта;
  • формуванні професійної майстерності з процесу і процедур проведення товарознавчої експертизи, прийняття самостійного рішення в реальних ринкових і виробничих умовах;
  • вихованні потреби систематично поповнювати знання та творчо їх застосовувати в професійній практичній діяльності;
  • накопиченні практичного матеріалу для виконання дипломної або магістерської роботи.

За результатами проходження практики студенти оформлюють авторські методики по об’єктам досліджень дипломних (магістерських) робіт.

Щербак Евгеній, Ксьонз Роман, Пожарова Яна, Зизанова Валерія (група ТЕМС-51м) проводять дослідження показників споживних властивостей шкіряних напівфабрикатів під час проходження експертної практики на базі науково-дослідного центру «Незалежна експертиза». Керівник практики – проф., к.т.н., завідувач кафедри експертизи та митної справи Наталія Володимирівна Омельченко.


Студенти групи ТЕМС-51м проводять дослідження показників споживних властивостей весільної сукні під час проходження передмагістерської експертної практики на базі науково-дослідного центру «Незалежна експертиза». Керівник практики – доц. к.т.н., доц. кафедри експертизи та митної справи Лариса Володимирівна Поліщук.


Кравченко Євгенія (група ТЕМС-51м) проводить дослідження показників споживних властивостей рукавичок жіночих під час проходження передмагістерської експертної практики на базі науково-дослідного центру «Незалежна експертиза». Керівник практики – доц., к.т.н., проф. кафедри експертизи та митної справи Наталія Володимирівна Омельченко; Стебліна Катерина Пилипівна – старший викладач кафедри хімії


Рибальченко Оксана (група ТЕМС-52) проводить дослідження показників споживних властивостей окуляр під час проходження переддипломної експертної практики на базі науково-дослідного центру «Незалежна експертиза». Керівник практики – доц., к.т.н., проф. кафедри експертизи та митної справи Наталія Володимирівна Омельченко.