Проекти
Головна / Проекти / Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

 

Назва проекту: підготовка «Сендвіч-курсів» як інструменту розвитку лідерського потенціалу університету

Основні результати проекту

• Внесені зміни до концепції практикоорієнтованого навчання студентів університету, а саме:


розроблено якісно та структурно нові навчальні плани, які, враховуючи вимоги сучасного бізнес-середовища до фахівця, передбачають різні варіанти практичної підготовки студентів після кожного року навчання в університеті

обрано модель «тонкого сендвічу» (2-5 місячні стажування), відповідно до якого студенти на власний вибір або за сприяння університету набувають фахові компетентності, у сукупності близько 8-16 місяців, на підприємстві, кабінет 309

• Розширено базу підприємств та організацій для забезпечення студентів місцями практики та стажування в Україні та закордоном.

• Розпочато процес адаптації методичного забезпечення впровадження концепції практикоорієнтованого навчання студентів університету на принципах використання сандвіч-курсів, а саме


внесено зміни в програми практик та стажування відповідно до Національної рамки кваліфікацій

змінено підходи до планування професійної підготовки студентів, а саме: введення дисциплін професійного спрямування до навчальних планів, починаючи з першого року навчання

• Концепція лідерства у командному розвитку впроваджена у навчальний процес у різних аспектах. Йдеться передусім не лише про викладання дисципліни «Основи лідерства» у рамках магістерської програми підготовки, але й про переформатування навчального процесу та управління університетом.

 

Новини проекту