Університет
Головна / Університет / Структурні підрозділи / Редакційно-видавничий відділ
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Редакційно-видавничий відділ

Контактна інформація

 Тел.: 50-24-81


 

Редакційно-видавничий відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) – багаторазовий лауреат обласної премії «Краща книга Полтавщини» – пропонує послуги з редагування, верстки й видання монографій, авторефератів і навчальних посібників відповідно до вимог чинних стандартів на книжкову продукцію.

ISBN, обов’язкова розсилка – за рахунок видавця.

На ринку поліграфічних послуг працюємо з 1999 року.

Довідки за тел. (0532) 50-24-81.


 

У 1995 р. в університеті при навчальному відділі було створено редакційно-видавничий сектор навчально-методичної літератури, що дозволило розпочати концентрацію зусиль ректорату, науково-педагогічних працівників-авторів, редакторів та поліграфістів університету з підготовки та видання навчально-методичної літератури для студентів. У травні 1998 р. сектор був перетворений у самостійний підрозділ – редакційно-видавничий відділ університету з власною поліграфічною базою, а з 1999 р. розпочався його динамічний розвиток.

Метою видавничої діяльності університету є забезпечення навчального процесу високоякісною навчальною та методичною літературою, своєчасне опублікування результатів наукових досліджень, ознайомлення громадськості зі здобутками університету, поширення інформації про його історію, сьогодення та перспективи розвитку. Для більш ефективного використання науково-педагогічного потенціалу кафедр і з метою створення якісного навчально-методичного забезпечення навчального процесу та самостійної роботи студентів, науково-дослідної роботи редакційно-видавничий відділ (РВВ) запровадив нові прогресивні форми і сучасні технології підготовки до видання і виготовлення друкованої продукції. Це дозволило збільшити кількість видів друкованої продукції.

Використовуючи матеріально-технічну базу та науково-педагогічний потенціал університету, редакційно-видавничий відділ з року в рік нарощує тиражі своїх видань. Якщо протягом 1999–2000 навчального року було видано 175 найменувань наукової та навчально-методичної літератури загальним обсягом 227,5 друк. арк., в 2006–2007 навчальному році – 250 найменувань загальним обсягом 1041,8 друк. арк., у 2008–2009 навчальному році – 330 найменувань загальним обсягом 2294,5 друк. арк., то у 2011–2012 навчальному році показники становили 404 та 3281 відповідно. Редакційно-видавничий відділ постійно видає навчальні посібники та підручники з грифом МОНУ.

Крім навчально-методичної та наукової літератури, на базі редакційно-видавничого відділу виходять у світ періодичні видання: газета «Університетський вісник» і журнал «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі», який налічує три серії – економічну, гуманітарну, технічну. Авторами статей, розміщених у цьому журналі, є провідні вчені не тільки Полтави, але й Києва, Харкова, Сум, Дніпропетровська, Чернігова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Донецька.

Використання в університеті сучасних технологій навчання, визначених Болонською конвенцією, та перехід у 2006 році на кредитно-модульну систему організації навчального процесу сприяли змінам і в організації роботи РВВ. Оскільки в університеті було суттєво збільшено час на самостійну та індивідуально-консультаційну роботу студентів, то навчально-методичну літературу почали виготовляти в електронному вигляді та розміщувати в фонді електронної бібліотеки університету.

За час існування редакційно-видавничий відділ вагомо зміцнив свою матеріальну базу, що дало змогу значно підвищити якість і естетичну привабливість видань. Щороку кращі зразки продукції, виготовленої редакційно-видавничим відділом, демонструються на всеукраїнських і обласних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Освіта» та «Абітурієнт». За результатами проведення виставок наш університет тричі (у 2005, 2007 і 2008 рр.) отримував звання «Лідер сучасної освіти».

 

Редакційно-видавничий відділ є неодноразовим лауреатом обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини»:

  • 2010 рік – дипломом ІІ ступеня за навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки «Німецька мова» (автори О. Кобзар, У. Гнідець)
  • 2011 рік – Гран-прі за книгу «Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011): історичний нарис» (автор В. М. Артеменко)
  • 2013 рік – дипломом І ступеня за навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки «Основи інформатики та технологій програмування» (автори Рогоза М. Є., Рамазанов С. К., Мусаєва Е. К.)
  • дипломом ІІ ступеня за навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і «Антологія сучасної німецької малої прози для дітей» (уклад. О. В. Дмитренко, О. Кобзар)

Редакційно-видавничий відділ постійно розширює коло поліграфічних послуг для студентів університету. У кіоску оперативної поліграфії можна придбати літературу з усіх навчальних дисциплін, необхідні канцелярські товари та фірмову продукцію з логотипом університету; отримати різноманітні поліграфічні послуги: ксерокопіювання, брошурування і ламінування, друк текстових файлів з електронних носіїв та ін.