Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)
Контактна інформація:
вул. Коваля, 3, Полтава, 36014
 
Приймальня ректора:
Тел./Факс.: (0532) 50-91-70
 
Ректор:
Тел.: (0532) 56-13-48
 
Канцелярія:
Тел./Факс.: (0532) 50-02-22

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

 

Тел.: 50-24-81

E-mail: rvv@puet.edu.ua

 

Редакційно-видавничий відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) – багаторазовий лауреат обласної премії «Краща книга Полтавщини» – пропонує послуги з редагування, верстки й видання монографій, авторефератів і навчальних посібників відповідно до вимог чинних стандартів на книжкову продукцію.

Видавничо-поліграфічний відділ ПУЕТ приймає замовлення на роздрук, переплетення робіт дистанційно.

Для замовлення послуги необхідно:

 • сплатити послугу за такими реквізитами:

  Код за ЄДРПОУ 01597997

  п/р UA433052990000026000041207649 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

  Призначення платежу: за роздрук і переплетення  дипломної  роботи.
 • надіслати роботу у форматі PDF на ел–адресу: pvv.puet@gmail.com, у листі обов,язково вказати діючий номер свого мобільного телефону;
 • Надіслати квитанцію про сплату разом з дипломною роботою та супровідним листом з номером свого мобільного телефону.

Ввартість роздруку:

 • 1 стор. А4 ч/б – 1грн. 50 коп.
 • 1 стор. А4 кол. – 9 грн. 00 коп.
 • Вартість твердого переплетення – 80 грн.00 коп.

Довідки за телефонами (0532)561056; (0532)502481; 0981132957.

ISBN, обов’язкова розсилка – за рахунок видавця.

На ринку поліграфічних послуг працюємо з 1999 року.

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП) – структурний підрозділ, призначенням якого є організація і здійснення на професійному рівні видавничо-поліграфічної діяльності щодо забезпечення всіх процесів діяльності університету необхідною поліграфічною продукцією.

Свою діяльність ВПВ ЦІЗОП здійснює на підставі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827, виданого Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 08.07.2010 р., Статуту університету та Положення про видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП.

Видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП виконує такі функції:

 • видання високоякісної навчальної, навчально-методичної, наукової та довідкової літератури для забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності науково-педагогічних працівників  і студентів відповідно до Плану видань навчально-методичної, наукової літератури та підручників і навчальних посібників ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • виконання всіх циклів видавничо-поліграфічної діяльності: якісне редагування, верстка, виготовлення оригінал-макетів, здійснення художнього оформлення видань та ін.
 • організація контролю за якістю виданої літератури, її поліграфічним виконанням відповідно до видавничих і поліграфічних ДОСТів.

Із метою створення якісного навчально-методичного забезпечення навчального процесу, науково-дослідної роботи та самостійної роботи студентів, видавничо-поліграфічний відділ запровадив нові прогресивні форми і сучасні технології підготовки до видання і виготовлення друкованої продукції. Це дозволило значно розширити категорії продукції, що видається. Крім навчально-методичної, наукової літератури, посібників, підручників на базі видавничо-поліграфічного відділу виходять у світ періодичні видання: газета «Університетський вісник», збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (серії: Економічні науки, Технічні науки), збірник наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація». Тексти статей цих збірників подаються на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у рубриці «Наукова періодика України». Авторами монографій, посібників і статей є науковці не лише Полтави, а й Києва, Харкова, Сум, Дніпропетровська, Чернігова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Донецька. Це свідчить про високий рівень довидавничої підготовки та якість поліграфічного виконання видань. Завдяки цьому у 2017 р. на Другій всеукраїнській конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» ВПВ ЦІЗОП отримав диплом в номінації «Краще оформлення вихідних відомостей відповідно до положень нормативних документів. Словники».

Видавничо-поліграфічний відділ є неодноразовим лауреатом обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини». Нагороджений:

 • 2010 р. – дипломом ІІ ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Німецька мова» (автори О. Кобзар, У. Гнідець);
 • 2011 р. – Гран-прі за книгу «Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011): історичний нарис» (автор В. М. Артеменко);
 • 2013 р. – дипломом І ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Основи інформатики та технологій програмування. Частина 1. Частина 2» (автори М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва);
 • 2013 р. – дипломом ІІІ ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Антологія сучасної німецької малої прози для дітей» (уклад. О. Дмитренко, О. Кобзар);
 • 2016 р. – дипломом ІІ ступеня в номінації «Краща університетська книга» за книгу «Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.)» та «Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.)» (автори О. О. Нестуля, С. І. Нестуля);
 • 2016 р. – дипломом у номінації «Іміджеві видання» за книгу «Випускники ПУЕТ: історії успіху» (за заг. ред. О. О. Нестулі).
 • 2019 р. – дипломом II ступеня у номінації «Краща університетська книга» за збірку книг, присвячених Борису Мартосу: «Борис Мартос і кооперація: монографія» у 2-х книгах; «Організація й модерація зібрань у праці Бориса Мартоса», «Теорія кооперації Бориса Мартоса», «Борис Мартос і його праця про ревізію» (автори-упорядники: М. В. Аліман, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Ю. А. Верига).
 • У 2019 р. відділ отримав Диплом учасника II Універсальної книжкової виставки-ярмарку «Пошук».

   

Щороку кращі зразки продукції, виготовленої відділом, демонструються на всеукраїнських і обласних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Освіта» та «Абітурієнт».

Видавничо-поліграфічний відділ постійно розширює коло поліграфічних послуг для студентів університету. У кіоску оперативної поліграфії можна придбати літературу з усіх навчальних дисциплін, необхідні канцелярські товари та фірмову продукцію з логотипом університету; отримати різноманітні поліграфічні послуги: ксерокопіювання, брошурування і ламінування, виготовлення візитівок, друк текстових файлів з електронних носіїв, запис інформації на оптичний диск та ін.

PDF icon Детальний перелік платних послуг можна переглянути тут 

PDF icon Положення про надання платних послуг центром інформаційного забезпечення освітнього процесу

Запрошуємо авторів монографій, навчальних посібників до співпраці!