Університет
Головна / Університет / Організаційна структура / Інші підрозділи / Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП)

 

Тел.: 50-24-81

E-mail: rvv@puet.edu.ua

 

Редакційно-видавничий відділ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) – багаторазовий лауреат обласної премії «Краща книга Полтавщини» – пропонує послуги з редагування, верстки й видання монографій, авторефератів і навчальних посібників відповідно до вимог чинних стандартів на книжкову продукцію.

ISBN, обов’язкова розсилка – за рахунок видавця.

На ринку поліграфічних послуг працюємо з 1999 року.

Довідки за тел. (0532) 50-24-81.

 

Видавничо-поліграфічний відділ Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу (ВПВ ЦІЗОП) – структурний підрозділ, призначенням якого є організація і здійснення на професійному рівні видавничо-поліграфічної діяльності щодо забезпечення всіх процесів діяльності університету необхідною поліграфічною продукцією.

Свою діяльність ВПВ ЦІЗОП здійснює на підставі Свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827, виданого Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 08.07.2010 р., Статуту університету та Положення про видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП.

Видавничо-поліграфічний відділ ЦІЗОП виконує такі функції:

  • видання високоякісної навчальної, навчально-методичної, наукової та довідкової літератури для забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності науково-педагогічних працівників  і студентів відповідно до Плану видань навчально-методичної, наукової літератури та підручників і навчальних посібників ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
  • виконання всіх циклів видавничо-поліграфічної діяльності: якісне редагування, верстка, виготовлення оригінал-макетів, здійснення художнього оформлення видань та ін.
  • організація контролю за якістю виданої літератури, її поліграфічним виконанням відповідно до видавничих і поліграфічних ДОСТів.

Із метою створення якісного навчально-методичного забезпечення навчального процесу, науково-дослідної роботи та самостійної роботи студентів, видавничо-поліграфічний відділ запровадив нові прогресивні форми і сучасні технології підготовки до видання і виготовлення друкованої продукції. Це дозволило значно розширити категорії продукції, що видається. Крім навчально-методичної, наукової літератури, посібників, підручників на базі видавничо-поліграфічного відділу виходять у світ періодичні видання: газета «Університетський вісник», збірник «Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі» (серії: Економічні науки, Технічні науки), збірник наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація». Тексти статей цих збірників подаються на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у рубриці «Наукова періодика України». Авторами монографій, посібників і статей є науковці не лише Полтави, а й Києва, Харкова, Сум, Дніпропетровська, Чернігова, Львова, Одеси, Запоріжжя, Донецька. Це свідчить про високий рівень довидавничої підготовки та якість поліграфічного виконання видань. Завдяки цьому у 2017 р. на Другій всеукраїнській конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» ВПВ ЦІЗОП отримав диплом в номінації «Краще оформлення вихідних відомостей відповідно до положень нормативних документів. Словники».

Видавничо-поліграфічний відділ є неодноразовим лауреатом обласного конкурсу «Краща книга Полтавщини». Нагороджений:

  • 2010 р. – дипломом ІІ ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Німецька мова» (автори О. Кобзар, У. Гнідець);
  • 2011 р. – Гран-прі за книгу «Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011): історичний нарис» (автор В. М. Артеменко);
  • 2013 р. – дипломом І ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Основи інформатики та технологій програмування. Частина 1. Частина 2» (автори М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва);
  • 2013 р. – дипломом ІІІ ступеня в номінації «Краще навчальне видання та підручники» за навчальний посібник «Антологія сучасної німецької малої прози для дітей» (уклад. О. Дмитренко, О. Кобзар);
  • 2016 р. – дипломом ІІ ступеня в номінації «Краща університетська книга» за книгу «Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.)» та «Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.)» (автори О. О. Нестуля, С. І. Нестуля);
  • 2016 р. – дипломом у номінації «Іміджеві видання» за книгу «Випускники ПУЕТ: історії успіху» (за заг. ред. О. О. Нестулі).

Щороку кращі зразки продукції, виготовленої відділом, демонструються на всеукраїнських і обласних виставках «Сучасна освіта в Україні», «Освіта» та «Абітурієнт».

Видавничо-поліграфічний відділ постійно розширює коло поліграфічних послуг для студентів університету. У кіоску оперативної поліграфії можна придбати літературу з усіх навчальних дисциплін, необхідні канцелярські товари та фірмову продукцію з логотипом університету; отримати різноманітні поліграфічні послуги: ксерокопіювання, брошурування і ламінування, виготовлення візитівок, друк текстових файлів з електронних носіїв, запис інформації на оптичний диск та ін.

Запрошуємо авторів монографій, навчальних посібників до співпраці!