Наука
Головна / Наука / Навчально-науковий інститут інноваційних технологій управління (ННІІТУ) / Новини ННІІТУ / Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 успішно провела захисти дисертацій

Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 успішно провела захисти дисертацій

31 березня 2017 в Полтавському університеті економіки і торгівлі вдруге було проведено захисти дисертацій спеціалізованою вченою радою Д 44.877.02, де:

 • голова радиЛисенко Юрій Григорович, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління.
 • заступник голови радиНіколенко Сергій Степанович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та прикладної економіки.
 • вчений секретарПінчук Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцента, доцент кафедри міжнародної економіки.

На засіданні було представлено дисертацію Подскребка Олександра Сергійовича на тему «Моделювання системи виробничого менеджменту промислового підприємства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Румянцев Микола Васильович, завідувач кафедри економічної кібернетики та вищої математики Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ) Міністерства освіти і науки України.

Офіційними опонентами виступили:

 • член ради, доктор фізико-математичних наук, професор Колєчкіна Людмила Миколаївна, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
 • кандидат економічних наук, доцент Глущевський В’ячеслав Валентинович, доцент кафедри економіки та інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії.

 

 • Лавренюк Руслан Миколайович, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Литвиненко Юрій Олексійович, асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Бовсуновський Олександр Анатолійови, начальник відділу мережевого та технічного забезпечення Навчально-наукового інформаційного центру Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Кулібаба Вячеслав Валерійович, інженер-програміст провідний науково-навчального центру;
 • Кравченко Володимир Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).

Також було представлено дисертацію Чинчика Анатолія Анатолійовича на тему «Розвиток доктрини оподаткування в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Голубка Степан Михайлович, головний спеціаліст Управління державної політики у сфері пробірного нагляду та документів суворої звітності Міністерства фінансів України.

Офіційними опонентами виступили:

 • член ради, доктор економічних наук, професор Пантелеймоненко Андрій Олексійович, професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»,
 • кандидат економічних наук, доцент Орлик Світлана Владиславівна, докторант кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 • Карпенко Юрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Буцька Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Шаповалов Віталій Олегович, кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економічної теорії та прикладної економіки Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Сілантьєв Олег Ігорович, аспірант за спеціальністю 08.00.01;
 • Палагута Сергій Сергійович, аспірант за спеціальністю 08.00.04.

Вітаємо здобувачі із успішним захистом дисертацій!

Бажаємо їм подальших творчих успіхів та наснаги!