Освіта
Головна / Освіта / Організація навчального процесу / Спеціальності та освітні програми

Спеціальності та освітні програми

Шифр  та найменування галузі знань Код та найменування  спеціальності Освітні програми/Спеціалізації Випускова кафедра
Ступінь бакалавра
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах
Документознавство та інформаційна діяльність Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська освітня програма Філологія (Англійська, німецька мови) Української, іноземних мов та перекладу
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика Економіки підприємства та економічної кібернетики
Бізнес-аналітика Економіки підприємства та економічної кібернетики
Управління персоналом та економіка праці Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії
Міжнародна економіка Міжнародної економіки
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит Бухгалтерського обліку і аудиту
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит Фінансів та банківської справи
073 Менеджмент Менеджмент Менеджменту
Менеджмент інформаційних ресурсів Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах
Бізнес-адміністрування Менеджменту
075 Маркетинг Маркетинг Маркетингу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство і торговельне підприємництво  Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Підприємництво, торгівля та логістика Комерційної діяльності та підприємництва
Експертиза та митна справа Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
08 Право 081 Право Право Правознавства
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  Математичного моделювання та соціальної інформатики
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Харчові технології та інженерія Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Ресторанні технології Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанної та курортної справи
242 Туризм Туризм Туристичного та готельного бізнесу
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес Міжнародної економіки

 

Шифр  та найменування галузі знань Код та найменування  спеціальності Освітні програми/Спеціалізації Випускова кафедра
Ступінь магістра
01 Освіта. Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи Педагогіки та суспільних наук
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність Документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економічна кібернетика Економіки підприємства та економічної кібернетики
Економіка підприємства Економіки підприємства та економічної кібернетики
Управління персоналом та економіка праці Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит Бухгалтерського обліку і аудиту
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит Фінансів та банківської справи
Банківська справа Фінансів та банківської справи
073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування Менеджменту
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  Менеджменту
Бізнес-адміністрування Менеджменту
075 Маркетинг Маркетинг Маркетингу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Товарознавство і комерційна діяльність Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Товарознавство та експертиза в митній справі Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Публічні закупівлі Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
08 Право 081 Право Право Правознавства
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки  Комп’ютерні науки  Математичного моделювання та соціальної інформатики
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології Технології зберігання, консервування та переробки м’яса Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
Технології в ресторанному господарстві Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанної та курортної справи
Курортна справа Готельно-ресторанної та курортної справи
242 Туризм Туризм Туристичного та готельного бізнесу
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Місцеве самоврядування Управління персоналом і економіки праці та економічної теорії
Публічне адміністрування Правознавства
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини Міжнародної економіки